beic gyriant pedair olwyn
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Rhybudd am ladradau cefn gwlad

29 Awst 2012 Diweddarwyd 09:56 BST

Mae Undeb Amaethwyr Cymru yn rhybuddio fod 'na gynnydd mewn troseddu mewn ardaloedd gwledig.

Maen nhw'n dadlau mai prisiau uchel metel a thanwydd sydd yn gyfrifol am y cynnydd.

Ond yn ogystal â hynny mae yna bryder ynglŷn â'r achosion o ddwyn anifeiliaid yma yng Nghymru.

Elin Gwilym fu'n holi Brian Walters, is lywydd Undeb Amaethwyr Cymru, ar y Post Cyntaf ddydd Mercher.