Carchar am daro seiclwr Paralympaidd

Cyhoeddwyd
Edward Adams
Disgrifiad o’r llun,
Clywodd y llys fod Adams wedi ceisio cuddio ei fan Peugeot ar ôl y drosedd.

Mae dyn wedi cael ei garcharu am gyfanswm o 18 mis a'i wahardd rhag gyrru am bum mlynedd wedi iddo daro'r seiclwr Paralympaidd Simon Richardson.

Roedd Edward Adams, ffermwr 61 oed o'r Bontfaen, wedi yfed dwywaith y lefel gyfreithiol o alcohol.

Cafodd Mr Richardson, a enillodd ddwy fedal aur ac un arian yn y Gemau Paralympaidd yn Beijing yn 2008, ei anafu'n ddifrifol pan gafodd ei daro ar yr A48 ger Pen-y-bont ar Ogwr ym mis Awst y llynedd.

Roedd y seiclwr yn ymarfer ar gyfer Gemau Paralympaidd Llundain ac wedi teithio 250 milltir ar lonydd cefn gwlad yr wythnos honno.

Er bod Adams wedi pledio'n euog i gyhuddiad o yfed a gyrru a pheidio ag aros ar ôl damwain, mewn gwrandawiad blaenorol roedd wedi gwadu cyhuddiad o yrru'n beryglus.

Golwg mor wael

Yn gynharach yn y mis fe'i cafwyd yn euog gan reithgor yn Llys y Goron Casnewydd a glywodd fod ei olwg mor wael fel nad oedd yn medru darllen rhif cofrestru car 4 metr i ffwrdd.

Clywodd y llys hefyd fod Adams wedi ceisio cuddio'i gar Peugeot yn dilyn y gwrthdrawiad.

Simon Richardson daniodd y Fflam Baralympaidd yng Nghaerdydd yn gynharach yn yr wythnos ond dywedodd na fyddai hynny'n ddigon i anghofio siom methu â chystadlu yn y gemau yn Llundain.

Cafodd Adams ei ddedfrydu i bymtheg mis dan glo am yrru'n beryglus a thri mis yn ychwanegol am beidio ag aros wedi'r gwrthdrawiad.

Fe gafodd ddedfryd o dri mis o garchar am yfed a gyrru ond bydd honno'n cyd-redeg gyda'r dedfrydau eraill.

'Rhyddhad'

Mewn datganiad ar ddiwedd yr achos, dywedodd Simon Richardson:

"Ar ddiwedd proses hir, mae'n rhyddhad bod yr achos yn erbyn y gyrrwr Edward Adams, wedi dod i ben.

"Fy mwriad gydol yr achos oedd sicrhau bod cynsail gan feicwyr sy'n cael eu hanafu'n ddifrifol mewn gwrthdrawiadau yn y dyfodol i seilio achosion yn erbyn gyrwyr peryglus.

"Mae gen i broblemau iechyd sylweddol i'w goresgyn o hyd yn dilyn y gwrthdrawiad, gan gynnwys llawdriniaeth ar fy nghefn.

"Rwy'n bwriadu brwydro fy ffordd yn ôl i'r lefel uchaf o chwaraeon pa fyddaf wedi gwella'n llawn.

"Roedd yn anrhydedd fawr i mi gynnau'r crochan yng Nghaerdydd ddydd Mawrth ac i gario'r Fflam yn Llundain ddoe, ac fe fyddaf yn cefnogi athletwyr Paralympaidd Prydain i'r carn yn ystod y Gemau yn Llundain 2012."