BBC Cymru Fyw

Dau wedi marw mewn damwain ffordd

Published

Mae dau ddyn wedi marw mewn damwain ffordd yn Rhondda Cynon Taf brynhawn Iau.

Dywedodd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru bod y dynion mewn dau gar a fu mewn gwrthdrawiad ar yr A4059 yng Nghwmbach, Aberdâr, tua 3pm.

Bu farw'r ddau ddyn, a oedd mewn ceir gwahanol, yn y fan a'r lle.

Aed â dyn arall i'r ysbyty mewn hofrennydd ac aed â bachgen pum mlwydd oed i'r ysbyty mewn ambiwlans gyda mân anafiadau.

Mae Heddlu'r De yn apelio am dystion.

Dylai unrhyw un â gwybodaeth gysylltu â'r heddlu ar 101.