Ymgyrch i atal dwyn metel

  • Cyhoeddwyd
Eglwys Gadeiriol LlanelwyFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Yn aml mae lladron yn targedu adeiladau cyhoeddus fel Eglwys Gadeiriol Llanelwy

Bydd pedwar heddlu Cymru ynghyd â Heddlu Trafnidiaeth Prydain yn cydweithio ar gynllun newydd i atal troseddau o ddwyn metel.

Dros y blynyddoedd diweddar, bu cynnydd mawr mewn lladradau o'r fath.

Bydd yr ymgyrch newydd - Operation Tornado - yn gweithio gyda chwmnïau sy'n prynu a gwerthu metel sgrap.

Yr wythnos ddiwethaf fe gafodd metel ei ddwyn o do ysgol yn Rhondda Cynon Taf, ac yn y gorffennol mae Heddlu Trafnidiaeth Prydain wedi rhybuddio am beryglon dwyn metel o reilffyrdd.

Nod Operation Tornado yw sicrhau bod pobl sy'n ceisio gwerthu metel i gwmnïau yn gorfod dangos llun adnabod.

Mae'n un o nifer o fesurau i gyfyngu ar werthiant metel sydd wedi ei ddwyn.

Haneru

Mewn cynllun peilot yng ngogledd-ddwyrain Lloegr, llwyddwyd i haneru nifer y troseddau yn yr ardal ar gyfartaledd.

Cafodd y cynllun ei ddatblygu mewn partneriaeth rhwng Cymdeithas Ailgylchu Metel Prydain, Cymdeithas Prif Gwnstabliaid Prydain, y Swyddfa Gartref, a Heddluoedd Durham, Northumbria a Cleveland.

Yn dilyn y cynllun peilot, mae'r ymgyrch yn cael ei ehangu i weddill Prydain ddydd Sadwrn.

Mae'r trefnwyr yn pwysleisio nad eu bwriad yw gwahardd masnachwyr sy'n rhedeg busnes cyfreithlon, ond i adnabod ac erlyn y rhai sy'n gweithredu y tu allan i'r gyfraith.

Eisoes mae rhai awdurdodau lleol yng Nghymru yn rhybuddio bod y gost o drwsio difrod sy'n cael ei achosi gan ladron metel yn rhoi straen ar eu cyllidebau.

Yn aml, adeiladau cyhoeddus megis ysgolion neu eglwysi sy'n cael eu targedu gan y lladron wrth i bris metel ar draws y byd gyrraedd ei lefel uchaf ers blynyddoedd.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol