BBC Cymru Fyw

Pedair injan dân i dŷ ym Medlinog

Published

Dywed Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru eu bod yn ceisio diffodd tân mewn tŷ ym Medlinog.

Daeth galwad am y gwasanaethau brys yn gynharach nos Wener.

Cafodd pedair injan dân eu gyrru i'r safle ar stad Maes-y-Bedw.

Does dim manylion hyd yma am unrhyw anafiadau.