Ansicrwydd am ddyfodol marina

SA1 in Swansea Image copyright Other
Image caption Mae SA1 yn Abertawe yn gynllun adfywio mawr yn ardal dociau'r ddinas

Mae ansicrwydd am ddyfodol cynllun ar gyfer marina gwerth £19m yn Abertawe.

Y marina - gyda 400 o leoedd i gychod - oedd canolbwynt datblygiad arfaethedig SA1.

Ond dywed Llywodraeth Cymru bod yr arian a glustnodwyd ar gyfer y cynllun wedi cael ei ailddosbarthu mewn rhannau eraill o Gymru.

Dywedodd Siambr Fasnach De Cymru nad y marina o bosib oedd "y flaenoriaeth gywir" ar gyfer arian cyhoeddus.

Ond mae cyn-arweinydd Cyngor Abertawe, ac arweinydd grŵp y Democratiaid Rhyddfrydol ar yr awdurdod, y Cynghorydd Chris Holley, yn dweud bod y ddinas "wedi cael ei dirmygu".

Mae'n honni bod fflatiau a gofod busnes yn SA1 wedi cael eu gwerthu gyda'r marina yn ganolbwynt i'r cyfan.

Ychwanegodd Mr Holley ei fod wedi synnu bod Llywodraeth Cymru wedi gwario'r arian ar gyfer y cynllun a ddaeth i werthiant tir yn yr ardal.

Dywedodd ei fod ef a'r AC Peter Black wedi holi am y cynllun a'u bod wedi derbyn llythyr gan y Gweinidog Busnes Edwina Hart yn cadarnhau bod clustnodi'r arian wedi dod i ben yn 2008, a bod yr arian wedi hynny wedi cael ei ail-ddosbarthu.

Gwariant

Cadarnhaodd Llywodraeth Cymru mai dim ond £2.9 miliwn oedd wedi cael ei godi mewn incwm o dir yn SA1 ers 2008, a dros yr un cyfnod bod £9.3m wedi cael ei wario ar y datblygiad.

Dywedodd llefarydd: "Fe gafodd y penderfyniad i beidio parhau i glustnodi arian o fewn SA1 ei gymryd gan y weinyddiaeth (clymblaid Llafur a Phlaid Cymru) flaenorol.

"Mae gan yr adran fusnes, menter, technoleg a gwyddoniaeth broses glir i ddosrannu cyllid i brosiectau fel y maen nhw'n cael eu cyflwyno, ac mae eisoes wedi darparu cefnogaeth sylweddol i Abertawe gan gynnwys £2m ym mis Mawrth eleni er mwyn prynu Oldway House er mwyn caniatáu adfywio canol y ddinas.

"Hefyd mae Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi £9.3m yn SA1 dros y pedair blynedd diwethaf, ac mae hynny bron £6.4m yn fwy na'r incwm o werthiant o fewn y safle dros yr un cyfnod."

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.