David Davies AS
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Ymateb i ddiswyddiad Cheryl Gillan

4 Medi 2012 Diweddarwyd 07:42 BST

Cadarnhaoedd Cheryl Gillan fore Mawrth ei bod wedi colli ei swydd fel Ysgrifennydd Cymru yng nghabinet David Cameron.

Mae Ceidwadwyr Cymru wedi dweud ers tro eu bod yn dymuno gweld AS o Gymru yn cael ei benodi yn ei lle.

Un o'r rheini, David Davies, Aelod Seneddol Mynwy, fu'n sgwrsio am y newyddion gyda Nia Thomas ar y Post Cyntaf ddydd Mawrth.