Pryder rhieni am gyflwr adeilad Ysgol Groeslon

Published
image copyrightother
image captionMae rhybudd diogelwch wedi ei osod ar ddrws yr ysgol

Roedd 50 o rieni a pherthnasau'n protestio y tu allan i Ysgol Gynradd y Groeslon yng Ngwynedd fore Mawrth.

Penderfynodd rhai rhieni fynd â'u plant dim ond at glwyd yr ysgol.

Mae Cyngor Gwynedd wedi gorfod gosod dosbarth dros dro ar y buarth gan fod rhan o'r adeilad yn cael ei hystyried yn beryglus.

Eisoes mae rhiant wedi cysylltu gydag adran addysg y cyngor a dweud bod "sefyllfa annerbyniol" ar ôl i ddau ddosbarth gael eu cau.

'Dros dro'

Dywedodd llefarydd ar ran y cyngor fod cau'r dosbarthiadau yn "fesur rhag ofn" a bod uned dros dro yn cael ei gosod yno.

Bydd 75 o blant yn gorfod rhannu dau ddosbarth a neuadd.

image copyrightother
image captionDywedodd ymgynghorwyr bod cyflwr yr ysgol wedi dirywio

'Wythnos arall'

"Dwi'n gandryll na wnaethon nhw adael i ni wybod cyn yr wythnos yma," meddai Susanne Bearman, sydd â thri o blant yn yr ysgol.

"Fe hoffwn weld asesiad risg y cyngor ar gyfer diogelu ein plant," ychwanegodd.

Cafodd yr ysgol ei hadeiladu yn y 1960au.

Mae 'na broblemau wedi bod gyda'r tai bach, y brif neuadd, bwcedi yn dal dŵr glaw yn y fynedfa ac fe gondemniwyd y gegin yn 2009.

"Dwi'n siŵr y bydd yr ystafelloedd dros dro yn well na'r adeilad presennol ond fe fyddai'n well gen i gadw'r plant adref am wythnos arall tan y bydd yn cyrraedd."

Fe fydd yr uned dros dro ar gyfer disgyblion blwyddyn 3, 4 a 5.

'Blaenoriaeth'

Dywedodd Eric Jones, Cadeirydd Llywodraethwyr yr Ysgol, y byddai wedi dymuno canfod y broblem yn gynharach er mwyn sicrhau bod yr uned dros dro yn ei lle.

"Fy mlaenoriaeth i yw gwneud yn siŵr eu bod (yr ystafelloedd) yn cyrraedd cyn gynted â phosib ac mai bach iawn fydd yr effaith ar staff a disgyblion," meddai.

"Rhywbeth dros dro yw hyn gan fod rhaid bwrw ymlaen gyda chynllun busnes ar gyfer ysgol ardal newydd."

Dywedodd y Cynghorydd Ioan Thomas, sydd â chyfrifoldeb am adeiladau ysgolion, fod archwiliad o'r adeiladau yn cael eu cynnal yn aml er mwyn sicrhau diogelwch.

Cyllid

Eglurodd bod y penderfyniad wedi ei wneud wedi i'r ymgynghorwyr ddweud bod y dosbarthiadau'n dirywio.

Ychwanegodd Sian Gwenllïan, aelod o gabinet y cyngor a chyfrifoldeb am addysg, fod cyllid ar gyfer ysgol ardal newydd ar gael.

Ond dywedodd fod Llywodraeth Cymru am i'r cyngor gyflwyno cais busnes manwl ar ad-drefnu cyn rhyddhau'r arian.

Fe fydd panel adolygu yn cael ei sefydlu i ystyried hyn yn yr hydref.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol