BBC Cymru Fyw

Aelodau Unite Gomer yn Llandysul yn streicio am y trydydd tro

Published
image captionHonnodd yr undeb fod yna "ddiwylliant o fwlio" yn y gwaith
Am y trydydd tro mae aelodau undeb Unite yng Ngwasg Gomer yn Llandysul ar streic.
Mae'r streic 24 awr yn dod i ben am hanner nos.
Eisoes mae'r undeb wedi dweud bod y cyflogwr wedi newid cyflogau ac amgylchiadau gweithio'n orfodol a bod "diwylliant o fwlio" yn y gwaith.
Mae'r wasg wedi gwadu'r honiadau.
Dywedodd swyddog rhanbarthol Unite, David Lewis: "Mae ein haelodau wedi cymryd y penderfyniad anodd o ddal eu tir er iddyn nhw gael eu bwlian am fod yn aelod o undeb.
"Os na fydd y cwmni'n cytuno i gynnal trafodaethau i geisio datrys pryderon ein haelodau ein unig ddewis fydd ystyried y posibilrwydd o weithredu'n gyfreithiol."

'Cydnabod'

Yn ôl Gwasg Gomer, "canran fach, 23% o'r gweithlu, sy'n aelodau undeb Unite".
Roedd y perchennog, Jonathan Lewis, wedi dweud: "Rydym yn cydnabod cynrychiolaeth undeb ...
"Rydym yn gwmni teuluol sy'n dymuno'r gorau i'n holl staff ac mae ein hamodau gwaith a buddion yn dyst i hyn.
"Ac rydym yn trin ein holl staff yn deg a chyfartal a byddwn yn delio ag unrhyw enghreifftiau o fwlio o fewn ein dulliau disgyblu."

Straeon perthnasol

  • Aelodau Unite Gomer ar streic am hanner diwrnod