Dyn wedi ei heintio ag anthracs

  • Cyhoeddwyd
Anthracs
Disgrifiad o’r llun,
Ers Mehefin mae wyth achos wedi bod yn Ewrop

Mae dyn o Wynedd, sy'n defnyddio cyffuriau, wedi cael ei heintio â'r bacteria marwol anthracs, medd Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Dywedodd yr awdurdodau ei fod mewn cyflwr sefydlog mewn ysbyty yng Ngogledd-Orllewin Lloegr.

Ar hyn o bryd does dim cysylltiad ag achosion ymlith defnyddwyr heroin yn Blackpool a'r Alban.

Dywedodd Iechyd Cyhoeddus Cymru fod cyfres o achosion anthracs ymhlith defnyddwyr cyffuriau yn Ewrop.

Ers Mehefin mae wyth achos wedi bod, meddai, a'r rheswm oedd heroin wedi ei lygru.

Dywedodd Dr Chris Whiteside o Iechyd Cyhoeddus Cymru: "Mae'n debyg y bydd mwy o achosion.

"Mae'r Adran Iechyd wedi rhoi gwybod i'r Gwasanaeth Iechyd y byddai defnyddwyr cyffuriau yn mynd i unedau brys â symptomau anthracs."

Er bod anthracs yn glefyd difrifol iawn, meddai, roedd modd rhoi triniaeth, yn enwedig os oedd camau'n cael eu cymryd yn fuan.

Mae'r symptomau'n cynnwys chwyddo ar groen lle mae'r unigolyn yn chwistrellu, cornwyd, gwenwyn gwaed, llid yr ymennydd a chlefyd yn debyg i ffliw cyn anawsterau anadlu a sioc.