BBC Cymru Fyw

Athrawon o blaid streicio

Published
image captionAdran Addysg: 'Byddai streic yn amharu ar addysg y plant ...'
Mae athrawon wedi pleidleisio o blaid streicio oherwydd "erydu cyflogau ac amodau gwaith".
Dywedodd undeb yr NUT fod 82.5% o blaid streicio ond bod 27% wedi pleidleisio.
Roedd dros 91%, meddai, o blaid gweithredu diwydiannol nad oedd yn cynnwys streicio.
Mae undeb yr NASUWT eisoes wedi pleidleisio o blaid gweithredu diwydiannol.
Dywedodd Ysgrifennydd Cyffredinol yr NUT, Christine Blower, nad oedd dewis ond "amddiffyn lles" aelodau.

'Yn annerbyniol'

"Mae'n annerbyniol fod y llywodraeth yn tanseilio athrawon oherwydd beirnadu dyddiol ac erydu amodau gwiath a chyflog ac mae hyn wedi ymosodiadau ar eu pensiwn.
"Rhaid i'r agwedd negyddol hon ddod i ben.
"Mae'r craffu parhaol yn fwy na'r hyn sy'n digwydd mewn swyddi eraill ac mae'r drefn atebolrwydd wedi ei seilio ar gyn lleied o ymddiriedolaeth."
Dywedodd llefarydd ar ran yr Adran Addysg: "Rydym yn siomedig fod lleiafrif bach yn undeb yr NUT wedi pleidleisio yn y fath fodd.
"Byddai gweithredu diwydiannol yn amharu ar addysg plant, yn achosi anghyfleustra i rieni ac yn efffeithio'n negyddol ar enw da'r swydd yng ngolwg y cyhoedd."

Straeon perthnasol

  • Athrawon o blaid streicio