Diweddglo lliwgar i'r Gemau Paralympaidd

Published
image copyrightGetty Images
image captionRoedd y seremoni liwgar nos Sul yn dod ag 11 diwrnod o gystadlu yn Llundain i ben

Wrth i'r Gemau Paralympaidd ddod i ben yn Llundain dros y penwythnos, mae Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones wedi rhoi teyrnged i'r "cryfder ac ymroddiad goruwchddynol" a ddangoswyd gan athletwyr o Gymru yn y Gemau.

Dywedodd fod athletwyr fel y seiclwr Mark Colbourne wedi bod yn ganolog i ymdrech nodedig tîm Paralympaidd Prydain i ennill medalau.

Cipiodd y cystadleuwyr o Gymru 14 o fedalau - yr un nifer ag yn Beijing bedair blynedd yn ôl.

Roedd hynny'n cynnwys tair medal aur.

Bydd dathliad arbennig yn cael ei gynnal yng Nghaerdydd ddydd Gwener i nodi llwyddiannau cystadleuwyr o Gymru yn y Gemau Olympaidd a Pharalympaidd.

Mae dathliad tebyg yn cael ei gynnal ar strydoedd Llundain ddydd Llun.

Bu Mr Jones yn siarad cyn seremoni gloi'r Gemau Paralympaidd nos Sul.

'Gorau erioed'

Cafodd y seremoni, dathliad o wyliau hynafol Prydain, ei arwain gan y grŵp Coldplay a throsglwyddwyd yr awenau i'r gemau nesaf yn Rio de Janeiro yn 2016.

Roedd yn ddiweddglo i'r hyn mae'r trefnwyr yn ei ddisgrifio fel "y Gemau Paralympaidd gorau erioed."

image copyrightGetty Images
image captionY seiclwr Mark Colbourne, 42, o Dredegar, sicrhaodd fedal gynta' Prydain yn y Gemau Paralympaidd

Dywedodd Mr Jones: "Gyda'r Gemau Paralympaidd yma, mae Cymru wedi profi unwaith eto ein bod yn wir yn genedl ar gyfer chwaraeon anabl.

"Mae cystadleuwyr o Gymru wedi bod yn ganolog i lwyddiannau tîm Paralympaidd Prydain - yn gwneud cyfraniad hanfodol i'r ymdrech wych i ennill medalau.

"Mae'n athletwyr Paralympaidd wedi dangos cryfder ac ymroddiad goruwchddynol i ddod yn athletwyr o safon bydeang a dod ymlaen i'r llwyfan chwaraeon gorau sy'n bodoli. Mae'r hyn maen nhw wedi'i gyflawni yn ysbrydoliaeth i ni gyd."

Medalau

Mark Colbourne, 42, o Dredegar, enillodd fedal gynta' Prydain yn y Gemau Paralympaidd, gan sicrhau un aur a dwy fedal arian.

Enillodd Aled Davies, 21, o Ben-y-bont yn wreiddiol ond bellach yn byw yng Nghaerdydd, fedal aur yn y gystadleuaeth taflu disgen F42 a'r efydd yn y gystadleuaeth taflu pwysau F42/44.

Roedd Josie Pearson, 26, o'r Gelli Gandryll, fedal aur yn rownd derfynol taflu'r ddisgen F51-F53

Mae blwch post wedi cael ei baentio yn aur yn Abertawe i nodi llwyddiant y pencampwr nofio Paralympaidd Ellie Simmonds, 17, sy'n byw yn y ddinas.

Fe symudodd i Abertawe gyda'i mam pan yn 11 oed fel ei bod yn gallu hyfforddi gyda Billy Pye ym mhwll nofio 50-metr y ddinas.

Llwyddodd Simmonds i gipio dwy fedal aur - yn y ras 200m unigol gymysg (SM6) a'r dull rhydd S6 400m - ynghyd ag arian yn y ras S6 dros 100 metr dull rhydd.

Straeon perthnasol