Rhan o draeth Llangrannog i barhau yn agored

Traeth Llangrannog Image copyright BBC Wales
Image caption Mae'r traeth yn un o'r rhai mwya poblogaidd ym Mae Ceredigion

Dywed Dŵr Cymru na fydd angen cau traeth Llangrannog yn llwyr wedi'r cwbl er mwyn gwneud gwaith gwella system dŵr gwastraff y pentref.

Yn wreiddiol cyhoeddodd Dŵr Cymru y byddai'r traeth a'r maes parcio ynghau am gyfnod o 12 wythnos.

Mae'r gwaith, fydd yn dechrau ar Hydref 1, yn golygu newid 200 metr o bibellau sydd wedi eu claddu ar draws y traeth ac allan i mewn i'r môr.

Dywedodd llefarydd ar ran Dŵr Cymru eu bod wedi cytuno ar "fynediad cyfyngedig i'r traeth".

Bydd y rhan fwyaf o'r maes parcio hefyd ar gau am y cyfnod gan y bydd ei angen er mwyn storio deunyddiau a chyfarpar.

Dywedodd Martin Kilroy, Rheolwr Cyflawni Cyfalaf Dŵr Cymru: "Mae hwn yn brosiect pwysig er mwyn sicrhau bod y system dŵr gwastraff yn Llangrannog yn gweithio'n effeithiol a gyda'r effaith leiaf posibl ar yr amgylchedd - i ddod â budd i bobl leol ac i ymwelwyr.

"Fe fydd y dŵr gwastraff rydym yn ei ollwng yn parhau i fodloni'r holl safonau ansawdd dŵr angenrheidiol.

"Mae'r prosiect wedi'i amseru i osgoi cyfnod brig y tymor twristiaeth, ac fe ddylid ei gwblhau mewn 12 wythnos."

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.