Dau gwmni awyrennau yn uno?

Awyren Airbus A320 Image copyright AFP
Image caption Fe gafodd cwmni Airbus sawl archeb am awyrennau A320 yn ddiweddar

Mae cwmni BAE Systems - cwmni awyrennau amddiffyn mwyaf Ewrop - wedi cyhoeddi eu bod yn trafod uno â chwmni EADS.

EADS yw perchnogion cwmni Airbus, y mae eu ffatri'n cyflogi 6,500 ym Mrychdyn, Sir y Fflint a chwmni Cassidian sy'n cyflogi 1,000 mewn ffatri yng Nghasnewydd.

Byddai 40% o'r cwmni unedig yn eiddo i gyfranddalwyr BAE a 60% yn eiddo i gyfranddalwyr EADS.

Dywedodd llefarydd ar ran BAE: "Byddai'r uno'n creu grŵp awyrofod, diogelwch ac amddiffyn o safon fydeang gyda chanolfannau ragoriaeth yn Ffrainc, Yr Almaen, Sbaen, y DU a'r Unol Daleithiau."

Cydweithio

Oherwydd sibrydion am uno posib fe gododd gwerth cyfranddaliadau BAE o 11% ddydd Mercher cyn iddyn nhw gyhoeddi datganiad i'r gyfnewidfa stoc.

Mae hanes hir o gydweithio rhwng y ddau gwmni ac maen nhw'n bartneriaid ar sawl menter, gan gynnwys awyren yr Eurofighter.

Yn eu datganiad dywedodd y ddau gwmni eu bod yn credu y byddai uno er lles cwsmeriaid a chyfranddalwyr ac y byddai'n arbed costau ac yn creu cyfleoedd busnes newydd.

Fe fydd yn rhaid i fyrddau'r ddau gwmni gymeradwyo'r uno ac fe fyddai hefyd angen cymeradwyaeth lywodraethol.

Doedd dim yn y datganiad yn dweud beth fyddai effaith unrhyw uno ar weithlu'r cwmnïau yng Nghymru ond daeth croeso i'r cyhoeddiad gan Fforwm Awyrofod Cymru.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.