BBC Cymru Fyw

Heddlu'n rhybuddio am beryglon cyffur mephedrôn

Published
image captionMae'r cyffur yn anghyfreithlon ers 2010
Cyhoeddodd yr heddlu rybudd wedi i fachgen 15 oed gael ei gludo i'r ysbyty ar ôl honiad iddo gymryd y cyffur mephedrôn.
Mae'r cyffur, sydd wedi bod yn anghyfreithlon ers 2010, yn cael ei adnabod fel MCAT a miaw miaw.
Gall defnyddwyr deimlo'n ewfforig, yn effro iawn ac yn siaradus, ond mae rhai'n teimlo'n bryderus a pharanoid.
Dywedodd Heddlu Gwent bod y bachgen o Gwm-brân wedi mynd adre' ond bod y cyffur yn gaethiwus iawn ac nad oedd fawr o wybodaeth am y sgîl-effeithiau tymor hir.
Dywedodd yr Arolygydd Nick McLain o Uned Blismona leol Torfaen: "Mae rhai sgîl-effeithiau defnyddio miaw miaw yn ddifrifol.
"Gall y rhain gynnwys trawiad ar y galon, ffitiau, chwysu a pharanoia.
"Ar wahân i'r peryglon iechyd, mae cael eich dal gyda miaw miaw yn eich meddiant yn gallu arwain at ddedfryd o garchar am bum mlynedd."

Straeon perthnasol

  • Heddlu yn canfod cyffuriau