Ffïoedd: Uchafswm ddim yn codi

  • Cyhoeddwyd
Myfyrwyr (cyffredinol)
Disgrifiad o’r llun,
Llywodraeth Prydain: Yr uchafswm ddim yn codi'n uwch na £9,000 ym mhrifysgolion Lloegr yn ystod 2013-14.

Fydd yr uchafswm mae'n rhaid i fyfyrwyr ei dalu am gyrsiau gradd ym mhrifysgolion Cymru ddim yn codi'n uwch na £9,000 am o leiaf dair blynedd.

Dywedodd y Gweinidog Addysg, Leighton Andrews, y byddai cynnydd yn uwch na chwyddiant yn y grantiau costau byw i fyfyrwyr presennol a myfyrwyr newydd o'r flwyddyn academaidd nesaf ymlaen.

Mae Llywodraeth Prydain wedi dweud na fyddai'r uchafswm yn codi'n uwch na £9,000 ym mhrifysgolion Lloegr yn ystod 2013-14.

Bydd Llywodraeth Cymru'n helpu myfyrwyr i dalu fffïoedd uwch myfyrwyr o Gymru ble bynnag maen nhw'n astudio.

Mae hyn yn golygu y bydd myfyrwyr yn talu tua £3,500 a Llywodraeth Cymru'n talu'r gweddill drwy gyfrwng cymorthdal.

'Yn gymwys'

"Yn Nhachwedd 2010 cyhoeddais drefniadau newydd ar gyfer ffïoedd dysgu a chefnogi myfyrwyr yng Nghymru," meddai'r gweinidog.

"Mae myfyrwyr sy'n hanu o Gymru'n gymwys i gael grant heb brawf modd, digon ar gyfer costau ychwanegol ffïoedd ble bynnag maen nhw'n astudio yn y pedair gwlad."

Yn y cyfamser, mae pum prifysgol yng Nghymru wedi dweud y bydd taliadau'n £7,500 neu'n is yn ystob blwyddyn academaidd 2013-14.

Y pump yw Prifysgol Morgannwg, Y Drindod Dewi Sant, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, Casnewydd a Phrifysgol Fetropolitan Abertawe.

Mae hyn yn sgil penderfyniad Cyngor Cyllido Addysg Uwch yng Nghymru i newid sut yr oedden nhw'n neilltuo llefydd ar gyfer myfyrwyr.