Rhoi teyrnged i lowyr y Gleision

  • Cyhoeddwyd
Charles Breslin, Phillip Hill, Garry Jenkins a David PowellFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Charles Breslin, Phillip Hill, Garry Jenkins a David Powell ar Fedi 15, 2011

Flwyddyn ar ôl trychineb Glofa'r Gleision mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi rhoi teyrnged i'r dynion fu farw.

Dechreuodd yr ymgyrch achub pan lifodd dŵr i mewn i'r pwll ond bu farw David Powell, 50 oed, Charles Breslin, 62 oed, Philip Hill, 44 oed a Garry Jenkins, 39 oed, yn y drychineb yng Nghilybebyll ger Pontardawe.

Dywedodd y Prif Weinidog: "Byddaf i'n cofio'r hyn a ddigwyddodd am byth.

"Gallwn ond dychmygu pa mor echrydus oedd profiad ofnadwy'r teuluoedd wrth aros am newyddion am y dynion fu farw.

"Rhaid oedd iddyn nhw aros am oriau maith cyn clywed y newyddion ofnadwy.

"Mae'n rhaid bod hynny wedi bod yn erchyll i wragedd, meibion a merched y dynion druan. Anfonaf fy nghydymdeimladau diffuant i'r teuluoedd ar yr adeg anodd hon, flwyddyn yn ddiweddarach.

"Effeithiodd yr hyn a ddigwyddodd yn y Lofa yng Nghilybebyll arnon ni i gyd".

'Trychineb i Gymru gyfan'

Ar y pryd dywedodd y Prif Weinidog bod y ddamwain yn "drychineb i Gymru gyfan" gan fod y "diwydiant glo yn rhan o hunaniaeth Cymru, yn rhan hollbwysig o lunio'n gwlad".

Flwyddyn yn ddiweddarach, ychwanegodd: "Rhaid i ni gofio'r bywydau sydd wedi'u colli wrth gloddio am lo dros y blynyddoedd.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Roedd achubwyr yn gweithio bob awr o'r dydd

"Yn sgîl y digwyddiadau erchyll flwyddyn yn ôl, cawson ni i gyd ein hatgoffa o'r peryglon y mae glowyr yn eu hwynebu bob tro y byddan nhw'n mynd i'r pwll ar ddechrau eu diwrnod gwaith.

"Roedd y ffordd y daeth y gymuned ynghyd i gefnogi'r teuluoedd, a charedigrwydd y cymdogion yn ystod yr amser anodd, yn ysbrydoliaeth i ni gyd.

"Rwy' hefyd yn dymuno rhoi teyrnged i'r gwasanaethau brys a weithiodd yn ddiflino gan wneud eu gorau glas mewn amgylchiadau peryglus i chwilio am y glowyr.

"Rhaid i ni gofio trychineb Gleision a dysgu gwersi er mwyn sicrhau nad yw hyn yn digwydd eto a bod digwyddiadau fel hyn yn perthyn i'r gorffennol."

Mae dros £1 miliwn wedi ei gasglu ar gyfer teuluoedd y pedwar glöwr fu farw ar Fedi 15, 2011.