BBC Cymru Fyw

Gleision: 'Gweddïau a chydymdeimlad'

Published
image copyrightOther
image captionBu farw Charles Breslin, Phillip Hill, Garry Jenkins a David Powell ar Fedi 15, 2011
Flwyddyn ar ôl trychineb Glofa'r Gleision, mae Ysgrifennydd Gwladol newydd Cymru, David Jones, wedi dweud bod ei "feddyliau, gweddïau a chydymdeimlad dwfn" gyda theuluoedd y dynion fu farw.
Dechreuodd yr ymgyrch achub pan lifodd dŵr i mewn i'r pwll ar Fedi 15, 2011 ond bu farw David Powell, 50 oed, Charles Breslin, 62 oed, Philip Hill, 44 oed a Garry Jenkins, 39 oed, yn y drychineb yng Nghilybebyll ger Pontardawe.
Ychwanegodd Mr Jones: "Fe wnaeth y digwyddiad gyffwrdd â chalonnau pawb, nid dim ond yng Nghymru ond ar draws y wlad.
"Mae Heddlu'r De yn arwain yr ymchwiliad ac yn gweithio'n agos gyda'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch".
Mae dyn 55 oed a gafodd ei arestio ar Hydref 18 ar amheuaeth o ddynladdiad trwy esgeulustod dybryd yn parhau ar fechnïaeth yr heddlu.

'Cofio am byth'

Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones eisoes wedi rhoi teyrnged i'r dynion fu farw.
Dywedodd y Prif Weinidog: "Byddaf i'n cofio'r hyn a ddigwyddodd am byth.
"Gallwn ond dychmygu pa mor echrydus oedd profiad ofnadwy'r teuluoedd wrth aros am newyddion am y dynion fu farw.
image copyrightGetty Images
image captionRoedd achubwyr yn gweithio bob awr o'r dydd
"Rhaid oedd iddyn nhw aros am oriau maith cyn clywed y newyddion ofnadwy.
"Mae'n rhaid bod hynny wedi bod yn erchyll i wragedd, meibion a merched y dynion druan. Anfonaf fy nghydymdeimladau diffuant i'r teuluoedd ar yr adeg anodd hon, flwyddyn yn ddiweddarach.
"Effeithiodd yr hyn a ddigwyddodd yn y Lofa yng Nghilybebyll arnon ni i gyd".
Mae dros £1 miliwn wedi ei gasglu ar gyfer teuluoedd y pedwar glöwr fu farw.

Straeon perthnasol

  • Rhoi teyrnged i lowyr y Gleision