Pryderon am ofal i'r henoed

  • Cyhoeddwyd
Person mewn cartref gofal
Disgrifiad o’r llun,
Mae 20% yn llai o welyau ar gael yng nghartrefi gofal awdurdodau Cymru

Mae Cyngor Sir Ynys Môn wedi cadarnhau eu bod yn ystyried dyfodol cartrefi gofal ar yr ynys.

Mae staff a phreswylwyr y chwe chartre' gofal yn y sir wedi cael gwybod y bydd y cyngor yn cynnal proses ymgynghori "yn ymwneud â chynlluniau i ailfodelu gwasanaethau preswyl a chymunedol ar Ynys Môn".

Yn ôl y cyngor, maen nhw'n wynebu her ariannol sylweddol ac maent yn awyddus i roi mwy o bwyslais ar roi cymorth i bobl yn eu cartrefi yn hytrach na mewn canolfannau pwrpasol.

Maent hefyd yn pryderu am gyflwr rhai adeiladau a nifer y gwelyau gweigion.

Ond mae staff a theuluoedd preswylwyr yng nghartre' Garreglwyd yng Nghaergybi wedi ymateb yn chwyrn i'r cynlluniau.

Daeth dros 200 o bobl i gyfarfod cyhoeddus yn y dre' fis diwetha'.

Mae'r cyngor nawr wedi cadarnhau eu bod hefyd yn bwriadu ymgynghori ar ddyfodol pum cartre' arall ar yr ynys - yn Llangefni, Amlwch, Llanfairpwll, Llangoed a Bryngwran.

Bydd y cyfnod ymgynghori yn dechrau ddydd Iau.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol