TGAU: Arholwyr i orffen ailraddio

Cyhoeddwyd
ArholiadFfynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r ailraddio yn canolbwyntio ar y ffin rhwng graddau C a D.

Mae disgwyl i staff bwrdd arholi cydbwyllgor addysg Cymru (CBAC) gwblhau'r gwaith o ailraddio papurau arholiad TGAU Saesneg yng Nghymru ddydd Mawrth.

Roedd Llywodraeth Cymru wedi dweud eu bod yn disgwyl i'r gwaith gael ei gwblhau erbyn 5.00pm, ac o ganlyniad mae staff wedi bod yn gweithio drwy'r penwythnos.

Yr wythnos diwethaf fe wnaeth Gweinidog Addysg Cymru Leighton Andrews gyhoeddi adroddiad oedd yn dweud fod y modd cafodd y graddau eu penderfynu yn annheg.

Bu cwymp yn nifer y disgyblion lwyddodd i ennill A*-C TGAU Saesneg yng Nghymru o 61.3% yn 2011 i 57.4% eleni.

Mae'r ailraddio yn canolbwyntio ar y ffin rhwng graddau C a D.

Roedd y penderfyniad i ailraddio wedi arwain i ffrae gyhoeddus rhwng Mr Andrews a Michael Gove, Ysgrifennydd Addysg San Steffan.

'Anghyfrifol'

Disgrifiad,
Gohebydd Addysg BBC Cymru, Gwenfair Griffith, fu'n esbonio mwy wrth Garry Owen ar y Post Cynta fore Mawrth.

Dywedodd Mr Gove bod Mr Andrews yn "anghyfrifol" am orchymyn CBAC i ailraddio papurau myfyrwyr o Gymru.

Rhybuddiodd hefyd y gallai cyflogwyr yn Lloegr benderfynu yn y dyfodol na fyddai pasio arholiad yng Nghymru yn cyfateb i ganlyniad tebyg yn Lloegr.

Llywodraeth Cymru sy'n rheoleiddio arholiadau yng Nghymru, ond yn Lloegr Ofqual sy'n gwneud y gwaith ac maen nhw wedi dweud nad ydyn nhw'n credu bod angen ailraddio papurau.

Dywedodd Llywodraeth Cymru eu bod yn disgwyl i gannoedd o ddisgyblion gael graddau gwell o ganlyniad i'r ailraddio.

Fe wnaeth 34,000 o ddisgyblion yng Nghymru sefyll arholiad Saesneg CBAC, ond hefyd 84,000 o ddisgyblion yn Lloegr.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol