Rhieni 'yn llawn gwaed' wrth geisio atal llofruddion

Cyhoeddwyd
Aamir SiddiqiFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Aamir Siddiqi ei drywanu yn ei gartref yn 2010

Mae rheithgor yn Llys y Goron Abertawe wedi clywed bod rhieni'n llawn gwaed wedi iddyn nhw geisio atal llofruddion eu mab.

Cafodd Aamir Siddiqi, 17 oed o Gaerdydd, ei drywanu i farwolaeth ar garreg y drws yn Ebrill 2010.

Bu farw ar ôl ymosodiad dau ddyn oedd wedi cymryd heroin, yn gwisgo mygydau ac yn cario cyllyll.

Mae Jason Richards, 38 oed, a Ben Hope, 39 oed, yn gwadu llofruddiaeth a hefyd yn gwadu cyhuddiadau o geisio llofruddio rhieni Aamir.

Clywodd y llys fod y ddau wedi ei lofruddio wedi iddyn nhw fynd i'r tŷ anghywir.

"Pan agorodd y drws, fe ymosodon nhw'n syth," meddai'r tad 68 oed, Mr Ahmad, mewn cyfweliad fideo.

Roedd e wedi cael llawdriniaeth ar ei ben-glin ond ceisiodd wthio ymosodwr yn erbyn wal.

Ond roedd y dyn yn rhy gryf a thorrodd e â chyllell cyn dianc. Clywodd y rheithgor fod mam 55 oed Aamir hefyd wedi ei thorri â chyllell.

Roedd y mab yn astudio ar gyfer lefel A pan ganodd y gloch a fe aeth i'r drws gan ei fod yn disgwyl athro Coran.

'Help'

Gan nad oedd y ffôn yn gweithio rhedodd y fam allan o'r tŷ a gweiddi: "Help, help, help, mae'r mab yn marw."

Roedd sawl ymgais i adfywio'r mab ond yn Ysbyty'r Brifysgol yng Nghaerdydd cyhoeddwyd ei fod wedi marw.

"Roedden ni wedi byw yno am 18 mlynedd a neb wedi ein bygwth," meddai'r tad.

"Pam y dylai rhywun ddod i mewn i'n cartre' ni a lladd fy mab?"

Mae disgwyl i'r achos bara am hyd at chwe mis.