Brychdyn: Anafiadau difrifol i'r wyneb

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r heddlu'n holi o ddrws i ddrws

Mae'r heddlu'n apelio am wybodaeth wedi i ddyn gael anafiadau difrifol i'w wyneb dros y penwythnos.

Roedd yr ymosodiad yn oriau mân bore Sadwrn yn Ffordd Wellington, Brychdyn, Sir y Fflint.

Y gred yw bod y criw o ddynion o ardal Lache yng Nghaer.

Aed â'r dioddefwr i Ysbyty Iarlles Caer lle mae ei gyflwr yn sefydlog.

Dylai unrhyw un â gwybodaeth ffonio Heddlu'r Gogledd ar 101 neu Taclo'r Tacle ar 0800 555 111 a dyfynnu cyfeirnod RC12154086.