Dedfryd oes 'byth yn ddigon'

Cyhoeddwyd
Irene LawlessFfynhonnell y llun, Dyfed-Powys Police
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd teulu Irene Lawless na fyddai'r ddedfryd fyth yn digon

Dywedodd teulu menyw 67 oed a gafodd ei threisio a'i llofruddio yn ei chartref nad yw'r ddedfryd o garchar am oes i'w llofrudd "fyth yn ddigon".

Cafodd Irene Lawless ei thagu gan Darren Jackson, a dorrodd i mewn i'w chartref ym mhentref Llanllwni ym mis Ionawr, ac ymosod arni wrth iddi gysgu.

Cafodd Jackson, 26 oed o Gaint yn wreiddiol, ei garcharu am oes gyda lleiafswm o 28 mlynedd dan glo wedi iddo bledio'n euog i'r llofruddiaeth.

Er bod teulu Mrs Lawless yn croesawu'r ddedfryd, roedden nhw'n dweud na allai fyth "gyfiawnhau colli Irene".

Cefnogaeth

Rhybuddiodd y barnwr, Mr Ustus Royce, ei bod hi'n bosib na fyddai Jackson yn cael ei rhyddhau am byth wrth ei ddedfrydu yn Llys y Goron Abertawe ddydd Llun.

Cafodd Jackson ei ddisgrifio gan y barnwr fel dyn "gyda meddwl gwyrdroëdig a llygredig".

Wedi'r ddedfryd, cyhoeddodd teulu Mrs Lawless ddatganiad sy'n dweud: "Fel teulu rydym yn fodlon, ond nid fydd y ddedfryd fyth yn ddigon, ac ni fydd yn cyfiawnhau colli Irene.

"Hoffai'r teulu ddiolch o galon i bawb oedd yn rhan o ddod â llofrudd Irene o flaen ei well.

"Hoffai'r teulu hefyd ddiolch i gymuned Llanllwni am eu cefnogaeth i'r heddlu gydol yr ymchwiliad, a hefyd am y gefnogaeth a charedigrwydd a ddangoswyd i'r teulu yn y cyfnod anodd yma."

Roedd Jackson wedi bod yn edrych ar wefannau pornograffig yn ymwneud â threisio menywod hŷn cyn y llofruddiaeth.

Wedi iddo dorri mewn i fyngalo Mrs Lawless yn oriau man un bore ym mis Ionawr, fe ymosododd arni am gyfnod hir cyn ei thagu o farwolaeth, yna dwyn ei bag a'i char a gyrru i Deal yng Nghaint lle cafodd ei arestio'n ddiweddarach.

Roedd wedi pledio'n euog mewn gwrandawiad blaenorol.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol