Ymchwilio i ddamwain ddifrifol

Cyhoeddwyd
Map o'r ardal

Cafodd ffordd yr A4229 ger Pen-y-bont ar Ogwr ei chau i'r ddau gyfeiriad am gyfnod ddydd Mawrth oherwydd damwain ddifrifol.

Galwyd y gwasanaethau brys i ffordd osgoi De Corneli, rhwng y B4283 Ffordd Porthcawl a Heol y Sblot, tua 1:15pm.

Ailagorodd y ffordd am 4.35pm.

Ar ôl i dri o gerbydau daro yn erbyn ei gilydd mae'r heddlu'n ymchwilio i'r digwyddiad.

Dywedodd yr heddlu fod pedwar wedi cael eu hanafu.

Does dim manylion ynglŷn â pha mor ddifrifol yw eu hanafiadau.