Wal 'ddiffygiol' yn lladd merch dair oed

  • Cyhoeddwyd
Meg BurgessFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Meg Burgess yng Ngorffennaf 2008

Mae mam wedi disgrifio wrth lys sut yr oedd ei merch fach dair oed yn edrych eiliadau cyn i dunelli o frics a phridd ddisgyn ar ei phen a'i lladd.

Roedd Meg Burgess wedi bod yn y siop gyda'i mam, Lindsay, a'i brawd bach, Wilson, yn prynu cynhwysion i wneud cacen ar Orffennaf 26, 2008.

Ond wrth iddyn nhw gerdded ar hyd y palmant gerllaw bwthyn yng Ngallt Melyd ger Prestatyn, fe ddisgynnodd wal bum troedfedd, oedd newydd gael ei chodi, ar ben y ferch fach.

Dywedodd y fam wrth Lys y Goron yr Wyddgrug: "Roeddwn i'n cerdded a hithau'n dod y tu ôl i mi.

"Roedd hi'n dweud wrthyf ein bod yn mynd i wneud cacen ar ôl cyrraedd adre'.

'Hardd'

"Fe wnes i droi i weld pa mor hardd yr oedd hi'n edrych ac roedd hi ychydig o fetrau oddi wrthyf.

"Edrychodd i fyny tuag ata' i a dyma hi (y wal) yn disgyn. Daeth i lawr i gyd hefo'i gilydd, yn ei hamgylchynu. Dim ond ei phen oedd yn y golwg. Roedd 'na gerrig wedi'u malu dros ei chorff."

Clywodd y llys fod ei mam ac adeiladwyr wedi ceisio tynnu'r brics a'r pridd oddi ar Meg ond cadarnhawyd ei bod wedi marw 10 munud ar ôl iddi gyrraedd Ysbyty Glan Clwyd, Bodelwyddan.

Mae'r perchennog cwmni adeiladu George Collier, 49 oed o Fae Cinmel, yn gwadu dynladdiad ar sail esgeulustod dwys trwy fethu â chymryd camau priodol i atal y farwolaeth.

Dywedodd Bryan Cox QC ar ran yr erlyniad: "Ei esgeulustod dwys achosodd farwolaeth Meg.

"Roedd ei hanafiadau'n drychinebus, yn ei lladd bron ar unwaith a hithau'n dair blwydd oed."

Dim cyngor

Honnodd yr erlyniad mai Mr Collier oedd yn gyfrifol am y farwolaeth am iddo ddylunio a chodi'r wal.

Dywedodd Mr Cox nad oedd Mr Collier wedi gofyn am unrhyw gyngor arbenigol nac wedi ymgynghori gyda pheiriannydd strwythurol.

Doedd dim arwyddion yn rhybuddio cerddwyr oedd yn defnyddio'r llwybr, meddai'r erlyniad, ac roedd Mr Collier wedi "gamblo" gyda diogelwch pobl.

Roedd arbenigwyr iechyd a diogelwch wedi casglu bod seiliau'r wal yn annigonol a bod y morter yn rhy wan.

Mewn cyfweliad â'r heddlu, cytunodd Mr Collier - sydd â dros 30 mlynedd o brofiad yn y diwydiant adeiladu - nad oedd wedi gofyn am gyngor arbenigol.

Yn ôl yr erlyniad, roedd wedi ceisio honni mai perchennog y bwthyn oedd yn gyfrifol am y prosiect.

Dywedodd Mr Cox: "Ond fe allech chi feddwl ei fod yn ddyn oedd yn ceisio osgoi ei gyfrifoldeb yn hytrach na derbyn ei gyfrifoldeb amlwg. Roedd dyletswydd gofal arno.

"Cyfaddefodd wrth yr heddlu ei fod yn gwybod bod 'na wahaniaeth sylfaenol rhwng adeiladu wal gynnal a wal rydd i ardd. Roedd ei ymddygiad ym mhob synnwyr yn anystyriol ac yn dangos diystyrwch tuag at ddiogelwch eraill."

Mae'r achos yn parhau.