Etholiadau yn 'gwbl ddwyieithog'

Blwch pleidleisio
Image caption Roedd pryder na fyddai'r Gorchymyn Ffurflenni Cymraeg yn cael ei gymeradwyo mewn pryd

Mae Ysgrifennydd Cymru wedi dweud bod y Swyddfa Gartref yn anelu at sicrhau y bydd etholiadau Comisiynwyr Heddlu a Throsedd yn cael eu cynnal yn gwbl ddwyieithog yng Nghymru.

Mewn ateb ysgrifenedig i Gwestiwn Seneddol dywedodd David Jones fod Ysgrifennydd Gwladol yr Adran Gartref yn bwriadu cyflwyno Gorchymyn Drafft Ffurflenni Cymraeg pan fydd y Senedd yn ailymgynnull ym mis Hydref.

Roedd y Comisiwn Etholiadol yng Nghymru wedi mynegi pryder y byddai ffurflenni pleidleisio ar gyfer ethol Comisiynwyr Heddlu a Throsedd yng Nghymru ond ar gael yn Saesneg os nad oedd Llywodraeth San Steffan yn prysuro i gymeradwyo'r Gorchymyn Ffurflenni Cymraeg.

Roedd angen cymeradwyo'r gorchymyn erbyn diwedd mis Hydref, fe fyddai'n rhy hwyr a dim ond ffurflenni Saesneg fyddai ar gael.

'Cwbl ddwyieithog'

Wrth ateb cwestiwn yr Aelod Seneddol Llafur Susan Elan Jones, dywedodd Mr Jones: "Mae'r llywodraeth wedi ymrwymo i gynnal etholiadau Comisiynwyr Heddlu a Throsedd yng Nghymru ar sail gwbl ddwyieithog.

"Rwyf wedi trafod yr etholiadau gyda'r Ysgrifennydd Gwladol yn y Swyddfa Gartref, Teresa May AS, a'r Gweinidog dros Blismona a Chyfiawnder Troseddol, Damian Green AS.

"Mae'r Swyddfa Gartref yn gweithio i sicrhau y bydd deddfwriaeth mewn lle i ganiatáu ffurflenni pleidleisio yn Gymraeg a Saesneg, ac mae'r Ysgrifennydd Gwladol yn y Swyddfa Gartref yn bwriadu cyflwyno Gorchymyn Drafft Ffurflenni Cymraeg yn y Senedd ym mis Hydref.

"Mae'r rheswm pam nad yw'r Gorchymyn Ffurflenni Cymraeg wedi cael ei gyflwyno hyd yma yn fater i'r Swyddfa Gartref."

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.