Etholiadau yn 'gwbl ddwyieithog'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Roedd pryder na fyddai'r Gorchymyn Ffurflenni Cymraeg yn cael ei gymeradwyo mewn pryd

Mae Ysgrifennydd Cymru wedi dweud bod y Swyddfa Gartref yn anelu at sicrhau y bydd etholiadau Comisiynwyr Heddlu a Throsedd yn cael eu cynnal yn gwbl ddwyieithog yng Nghymru.

Mewn ateb ysgrifenedig i Gwestiwn Seneddol dywedodd David Jones fod Ysgrifennydd Gwladol yr Adran Gartref yn bwriadu cyflwyno Gorchymyn Drafft Ffurflenni Cymraeg pan fydd y Senedd yn ailymgynnull ym mis Hydref.

Roedd y Comisiwn Etholiadol yng Nghymru wedi mynegi pryder y byddai ffurflenni pleidleisio ar gyfer ethol Comisiynwyr Heddlu a Throsedd yng Nghymru ond ar gael yn Saesneg os nad oedd Llywodraeth San Steffan yn prysuro i gymeradwyo'r Gorchymyn Ffurflenni Cymraeg.

Roedd angen cymeradwyo'r gorchymyn erbyn diwedd mis Hydref, fe fyddai'n rhy hwyr a dim ond ffurflenni Saesneg fyddai ar gael.

'Cwbl ddwyieithog'

Wrth ateb cwestiwn yr Aelod Seneddol Llafur Susan Elan Jones, dywedodd Mr Jones: "Mae'r llywodraeth wedi ymrwymo i gynnal etholiadau Comisiynwyr Heddlu a Throsedd yng Nghymru ar sail gwbl ddwyieithog.

"Rwyf wedi trafod yr etholiadau gyda'r Ysgrifennydd Gwladol yn y Swyddfa Gartref, Teresa May AS, a'r Gweinidog dros Blismona a Chyfiawnder Troseddol, Damian Green AS.

"Mae'r Swyddfa Gartref yn gweithio i sicrhau y bydd deddfwriaeth mewn lle i ganiatáu ffurflenni pleidleisio yn Gymraeg a Saesneg, ac mae'r Ysgrifennydd Gwladol yn y Swyddfa Gartref yn bwriadu cyflwyno Gorchymyn Drafft Ffurflenni Cymraeg yn y Senedd ym mis Hydref.

"Mae'r rheswm pam nad yw'r Gorchymyn Ffurflenni Cymraeg wedi cael ei gyflwyno hyd yma yn fater i'r Swyddfa Gartref."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol