Cwblhau gorsaf bŵer £1 biliwn

Cyhoeddwyd
Dechreuodd y gwaith adeiladu ym mis Mai 2009
Disgrifiad o’r llun,
Dechreuodd y gwaith adeiladu ym mis Mai 2009

Mae seremoni ddydd Mercher yn nodi diwedd codi gorsaf bŵer ar gost o £1 biliwn yn Sir Benfro, yr un fwyaf ym Mhrydain ers codi gorsaf Drax yn Sir Gogledd Efrog ym 1986.

Y datblygwyr, RWE npower, sy'n dathlu cwblhau'r orsaf yn Noc Penfro, fydd yn cyflenwi ynni ar gyfer tua 3m o dai.

Mae tair cenhedlaeth o staff gorsafoedd pŵer yn agor yr orsaf a thua 200 o westeion, gan gynnwys Is-weinidog Swyddfa Cymru, Stephen Crabb.

Ond cadarnhaodd David Hughes, pennaeth swyddfa'r Comisiwn Ewropeaidd yng Nghaerdydd, eu bod yn ymchwilio i sut y rhoddwyd caniatâd i'r orsaf ac a ydyw'n niweidio'r bywyd môr.

Mae'r orsaf wedi bod yn destun dadlau ffyrnig, gyda mudiad Cyfeillion y Ddaear yn honni y gallai'r datblygiad niweidio bywyd môr mewn ardal gadwriaethol.

'Statws cadwriaethol'

Disgrifiad o’r llun,
100 sy'n cael eu cyflogi'n llawn amser

Yn ôl Cyfeillion y Ddaear Cymru, gallai'r system oeri dŵr beryglu pysgod.

"Un o asedau mwyaf Sir Benfro yw'r amgylchedd a chyfoeth y bywyd môr.

"Dyna pam bod aber Afon Cleddau a'r ardal gyfagos wedi derbyn statws cadwriaethol mor uchel", meddai'r mudiad.

Penderfynodd Adran Ynni a Newid Hinsawdd San Steffan roi caniatâd cynllunio ym mis Chwefror 2009.

Dechreuodd y gwaith adeiladu ym mis Mai 2009 ac mae'r orsaf yn cyflogi tua 100 o bobl.

'Safonau uchel'

Roedd Asiantaeth yr Amgylchedd wedi cymeradwyo'r cais am drwydded amgylcheddol ar gyfer yr orsaf, gan ddweud eu bod wedi "gosod safonau uchel yn y drwydded ddrafft, o dan reolau'r Undeb Ewropeaidd a'r DU," er mwyn amddiffyn cynefinoedd bywyd gwyllt pwysig yn ardal Aberdaugleddau, a hefyd er mwyn diogelu pobl sy'n byw mewn cymunedau gerllaw.

"Mae rhai o'r safonau hyn yn cynnwys cyfyngiadau ar lefelau sŵn o'r safle, cyfyngiadau llym ar allyriadau i'r awyr, a rheolaeth o dymheredd a chyfansoddiad y deunydd sy'n cael ei ryddhau i'r môr.

"Dyw'r deunydd hwn ddim yn debygol o gael llawer o effaith ar yr ardal o gwmpas yr orsaf ei hun, ac ar y cyfan fydd dim effaith niweidiol ar yr ardal gadwriaethol.

"Mae'r asiantaeth yn fodlon, drwy weithredu'r safonau llym yma, y gall y safle weithredu heb achosi niwed i gymunedau cyfagos na fywyd gwyllt lleol a'u cynefinoedd."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol