Remploy: Ffatri arall i gau yn Sir Gaerffili

  • Cyhoeddwyd
Two disabled employees at workFfynhonnell y llun, Publicity handout
Disgrifiad o’r llun,
Mae Remploy yn cyflogi gweithwyr anabl mewn ffatrioedd ar draws y DU

Bydd un o'r ddwy ffatri Remploy sydd yn dal i weithredu yng Nghymru yn cau ymhen mis gyda 44 o bobl yn colli'u gwaith.

Mae'r cwmni wedi methu â chanfod prynwr ar gyfer y ffatri yng Nghroespenmaen, Sir Caerffili.

Yn y cyfamser mae Remploy wedi gofyn am fwy o eglurhad ynglŷn â chynigion i brynu'u ffatri arall ym Mhen-y-bont ar Ogwr cyn i'r cwmni wneud penderfyniad terfynol yr wythnos nesaf fydd yn effeithio ar 45 o staff yno.

Mae pump o ffatrïoedd Remploy - yn Aberdâr, Abertyleri, Merthyr Tudful, Abertawe a Wrecsam eisoes wedi cau yn ystod yr haf gyda 189 o bobl yn colli'u gwaith.

£320 miliwn

Yn gynharach eleni, honnodd llywodraeth y DU y gallai'r gyllideb o £320 miliwn ar gyfer cyflogi pobl anabl gael ei gwario'n well.

Yn dilyn y cyhoeddiad, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru gynllun gwerth £2.4m i gyflogwyr yng Nghymru fyddai'n cynnig swyddi i gyn weithwyr Remploy am o leiaf bedair blynedd.

Ym mis Gorffennaf, gwrthododd penaethiaid Remploy gynnig preifat i gymryd yr awenau yn ffatri Wrecsam fyddai wedi achub 40 o swyddi.

Cafodd ffatrïoedd Remploy eu sefydlu 66 o flynyddoedd yn ôl er mwyn darparu gwaith i bobl gydag anableddau.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol