Ymchwiliad i dân marwol Cwmbrân yn parhau

  • Cyhoeddwyd
Kim Buckley, Kayleigh Buckley a Kimberley BuckleyFfynhonnell y llun, Gwent Police
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw tair cenhedlaeth o deulu Buckley yn y tân

Mae'r heddlu wedi cael rhagor o amser i holi dyn am farwolaethau tair cenhedlaeth o deulu mewn tân yng Nghwmbrân fore Mawrth.

Bu farw Kim Buckley, 46, ei merch Kayleigh, 17, a'i hwyres chwe mis oed Kimberley ar stad Coed Efa yn y dref.

Dywedodd yr heddlu fod cymdogion wedi ceisio'u hachub, ond bod y fflamau yn drech na nhw.

Cafodd dyn 27 oed o ardal Manceinion ei arestio yn fuan wedi'r tân ac mae'n cael ei gadw yn y ddalfa ar amheuaeth o lofruddiaeth.

Teyrngedau

Yn y cyfamser, mae teyrngedau wedi eu rhoi i'r tair fu farw.

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd blodau a negeseuon eu gadael wrth y tŷ yng Nghwmbrân

Dywedodd Rachel Speed o Ysgol Uwchradd Fairwater, lle bu Kayleigh'n ddisgybl, ei bod yn cael ei chofio'n annwyl yno.

"Roedd yn ddiwrnod ofnadwy nid dim ond i'r disgyblion a'r staff, ond i'r gymuned yn ehangach hefyd," meddai.

"Roedd hyd yn oed disgyblion oedd ddim yn ei nabod yn dda wedi eu hysgwyd gan y peth. Maen nhw wedi cael cynnig cwnsela o fewn yr ysgol."

Dywedodd Terena Mellor, cyfaill 26 oed i Kim Buckley, ei bod hi'n "gymeriad mawr llawn hwyl".

"Petai hi'n eich gweld ar ochr arall y ffordd byddai'n gweiddi'ch enw a gofyn sut oeddech chi," meddai.

Dywedodd Ms Mellor ei bod yn credu bod Kayleigh wedi bod yn feichiog gydag efeilliaid, ond ei bod wedi colli un wrth roi genedigaeth.

Dim ond yn ddiweddar iawn y cafodd y babi arall, Kimberley, fynd adre ar ôl treulio cyfnod mewn uned gofal dwys yn Ysbyty Brenhinol Gwent yng Nghasnewydd.

'Anodd credu'

Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Digwyddodd y tân ar stad Coed Efa

Ychwanegodd Ms Mellor: "Mae hyn yn drasiedi. Roedd Kim a Kayleigh yn agos iawn, ac fe ddylai hyn fod wedi bod yn gyfnod hapus i bawb yn y teulu.

"Mae'n anodd credu beth sydd wedi digwydd."

Mae'r heddlu wedi cyfeirio'r achos at Gomisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu gan bod plismyn wedi cael eu galw i'r cyfeiriad yn flaenorol.

Mewn datganiad nos Fawrth dywedodd yr heddlu: "Gall Heddlu Gwent gadarnhau, er na fedrwn wneud sylw am fanylion y digwyddiadau, ein bod yn ymwybodol bod swyddogion wedi bod yn 15 Tillsland, Coed Efa, ar achlysuron blaenorol."

Wrth roi teyrnged i ddau gymydog a geisiodd achub y teulu, dywedodd y Prif Arolygydd Steve Corcoran: "Fe geisiodd dau ddyn, yn ddewr iawn, achub y teulu trwy ddefnyddio ysgol, ond yn anffodus roedd y tân yn rhy ffyrnig."

Mae Heddlu Gwent wedi apelio at dystion i gysylltu â nhw drwy ffonio 101 neu Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555111.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol