Gwrthdrawiad: Anafiadau difrifol

  • Cyhoeddwyd
Map o'r ardal

Cafodd gyrrwr beic modur anafiadau difrifol mewn gwrthdrawiad yn Sir Conwy nos Fawrth.

Fe gafodd y gwasanaethau brys alwad am 8:15pm nos Fawrth i wrthdrawiad rhwng pedwar cerbyd ar yr A547 ger Llan San Siôr ger Abergele.

Roedd tri char a'r beic modur yn rhan o'r gwrthdrawiad.

Fe gafodd gyrrwr y beic modur ei gludo i Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan gydag anafiadau difrifol, ond does dim mwy o fanylion am ei gyflwr wedi eu cyhoeddi.

Cafodd un person arall fynd i'r ysbyty gydag anafiadau llai difrifol.

Cyhoeddodd Heddlu'r Gogledd apêl yn gofyn i dystion i'r digwyddiad i gysylltu gyda Cwnstabl Lamb yn Uned Blismona Ffyrdd yr heddlu yn Llanelwy drwy ffonio 101.