Ffrae iaith: Pledio'n euog

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cyfaddefodd Gareth Sale fod ganddo'r gwn awyr yn ei feddiant mewn lle cyhoeddus

Mae cyn landlord tafarn wedi cyfaddef iddo fod â gwn yn ei feddiant mewn lle cyhoeddus.

Yn llys y Goron Caernarfon roedd Gareth Sale, cyn landlord y Royal Oak ym Mhenrhyndeudraeth, wedi gwadu bod ag arf yn ei feddiant gyda'r bwriad o achosi ofn neu drais ar Fehefin 18 y llynedd.

Ond newidiodd ei ble i'r cyhuddiad llai difrifol a bydd yn cael ei ddedfrydu brynhawn Mercher.

Yn ôl yr erlyniad, Mr Sale a'i bartner oedd yn berchen ar drwydded y dafarn adeg y digwyddiad ac roedd Mr Sale wedi ymateb i gwsmeriaid oedd yn archebu diodydd yn y Gymraeg.

Poeni

Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r achos yn ymwneud â digwyddiad yn y dafarn fis Mehefin y llynedd

Honnodd Mr Sale fod criw wedi ymgynnull y tu allan a'i fod yn poeni am ei ddiogelwch.

Roedd y diffynnydd wedi dweud wrth yr heddlu ei fod wedi yfed rhywfaint y noson honno ond bod ei bartner wedi yfed tipyn mwy a'i bod hi'n dadlau â phobl leol.

Derbyniodd fod ei weithredoedd yn "annoeth".

Fe adawodd Mr Sale a'i bartner fel landlordiaid y dafarn wedi'r digwyddiad.

Wrth anfon y rheithgor adref fore Mercher, dywedodd y barnwr ei fod "yn derbyn iddo fynd i fyny'r grisiau i nôl y gwn awyr, yn wirion braidd ac o dan ddylanwad alcohol fwy na thebyg, gan fod criw afreolus yn cicio a tharo'r drws".

Ychwanegodd y barnwr ei fod yn ystyried dedfryd ohiriedig.

Straeon perthnasol