Disgyblion Cymru'n cael clywed graddau newydd

Simon Thomas
Image caption Simon Thomas: 'Pe na bai'r papurau hyn wedi eu hailraddio, fe fyddai 2,000 o fyfyrwyr â graddau anghyfiawn'

Mae cannoedd o ddisgyblion yng Nghymru wedi cael clywed beth yw eu graddau TGAU Saesneg newydd wedi i bapurau arholiad gael eu hailraddio.

Bu arholwyr Cydbwyllgor Addysg Cymru (CBAC) yn gweithio dros y penwythnos wedi i'r Gweinidog Addysg orchymyn ailraddio'r papurau am ei fod yn credu bod newid ffiniau'r graddau'n annheg.

Yn ôl ffigyrau a ddatgelwyd ddydd Mawrth, fe gafodd dros 2,386 o ddisgyblion raddau gwell.

Fe wnaeth tua 34,000 o ddisgyblion yng Nghymru sefyll yr arholiad yn yr haf a bydd cyfanswm o 1,202 yn gweld eu graddau yn cynyddu o D i C, a 598 yn gwella o C i B.

Dywedodd y Gweinidog Addysg, Leighton Andrews: "Gall ymgeiswyr fod yn dawel eu meddwl bod y broses a ddefnyddiwyd i benderfynu'r radd derfynol yn deg a chyfiawn."

Ffrae

Roedd canran disgyblion Cymru gafodd radd C mewn Saesneg yn yr haf yn 57.5%, sef 3.9% yn llai na chanran y llynedd (61.6%).

Ar ôl yr ailraddio, y ganran nawr yw 61.1%, sef ychydig yn llai na'r llynedd.

Cyfaddefodd Mr Andrews ei fod yn disgwyl i'r graddau Saesneg yng Nghymru fod yn is na'r llynedd o hyd.

Arweiniodd ei benderfyniad i orchymyn ailraddio papurau at ffrae rhwng llywodraethau Cymru a'r DU.

Image copyright PA
Image caption Safodd 34,000 yng Nghymru yr arholiad yn yr haf

Bydd 84,000 o fyfyrwyr yn Lloegr safodd yr un arholiad ddim yn cael eu hailraddio a gallai hyn olygu bod gradd C yng Nghymru yn cael ei ystyried yn radd D yn Lloegr am yr un papur.

Agorodd y bwlch rhwng y ddwy lywodraeth pan ddywedodd Ysgrifennydd Addysg San Steffan, Michael Gove, y byddai'n diddymu'r TGAU yn Lloegr a chyflwyno arholiadau newydd y fagloriaeth Seisnig yn eu lle.

Bydd hynny'n golygu un arholiad ar ddiwedd y tymor yn hytrach nag asesu parhaus.

'Anghywir'

Wrth ymateb i'r canlyniadau newydd yng Nghymru, dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar addysg, Simon Thomas AC: "Mae'r ffaith fod graddau 2,000 o fyfyrwyr wedi eu gwella yn dangos mor anghywir oedd rheoleiddio canlyniadau'r arholiad.

"Pe na bai'r papurau hyn wedi eu hailraddio, fe fyddai 2,000 o fyfyrwyr â graddau anghyfiawn ac y mae hynny'n wir yn destun pryder.

"Rwy'n hynod falch bod y myfyrwyr hyn wedi cael eu graddau cywir ond mae'n amlwg fod diffygion difrifol dros ben yn y system.

"Mae angen i'r gweinidog ddweud wrthym a safodd unrhyw fyfyriwr arholiad Saesneg yng Nghymru dan unrhyw fwrdd arholi arall.

"Cawsom ar ddeall fod y newidiadau Ofqual wedi digwydd ar draws yr holl fyrddau arholi yn Lloegr ac eto dim ond rhai CBAC a newidiwyd yng Nghymru.

"Gallai llawer mwy o fyfyrwyr yng Nghymru fod â graddau annheg.

"Bydd Plaid Cymru yn parhau i bwyso am atebion hyd nes i ni ddarganfod beth aeth o'i le gyda'r papur hwn a byddwn yn parhau i alw am ddiwygio cymwysterau yng Nghymru er mwyn sicrhau system deg, gyson a thryloyw i fyfyrwyr Cymru."

'Annerbyniol'

Dywedodd Owen Hathway, swyddog polisi undeb NUT Cymru: "Rydym yn croesawu penderfyniad Llywodraeth Cymru i orchymyn ailraddio papurau TGAU Saesneg.

"Fe fyddai wedi bod yn annheg pe bai myfyrwyr ac athrawon wedi gweithio'n galed iawn ond bod y graddau ddim yn adlewyrchu'r ymroddiad.

"Roedd yn annerbyniol newid y meini prawf hanner ffordd drwy'r broses, yn enwedig gan na chafwyd rhybudd i athrawon a disgyblion.

"Bydd cyflogwyr a sefydliadau addysg bellach yn gwybod wrth asesu cymwysterau myfyrwyr o Gymru sydd wedi sefyll yr arholiad fod hyhn yn adlewyrchiad teg o'u perfformiad.

"Roedd creu hyder yn y system drwy sicrhau bod disgyblion yn cael cynrychiolaeth deg o'u gwaith yn bwysig, a'r peth iawn i'w wneud."

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.