Ffrae iaith ym Mhenrhyndeudraeth: Dedfryd ohiriedig

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cyfaddefodd Gareth Sale fod ganddo'r gwn awyr yn ei feddiant mewn lle cyhoeddus

Mae dyn 26 oed o Gateshead wedi cael dedfyd ohiriedig ar ôl cyfaddef iddo fod â gwn yn ei feddiant mewn tafarn ym Mhenrhyndeudraeth.

Clywodd Llys y Goron Caernarfon fod ffrae rhwng Gareth Sale, cyn landlord y Royal Oak, a chwsmeriaid oedd yn archebu diodydd yn y Gymraeg.

Roedd wedi pledio'n euog i'r cyhuddiad ond yn ddieuog i gyhuddiad mwy difrifol o fod â gwn gyda'r bwriad o achosi ofn neu drais.

Cafodd ddedfryd o 32 wythnos o garchar wedi ei gohirio am 12 mis a bydd rhaid iddo wneud 200 awr o waith di-dâl a thalu costau o £250.

Sale a'i bartner oedd yn berchen ar drwydded y dafarn adeg y digwyddiad ar Fehefin 18 y llynedd.

Poeni

Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r achos yn ymwneud â digwyddiad yn y dafarn fis Mehefin y llynedd

Honnodd Sale fod criw wedi ymgynnull y tu allan i'r dafarn a'i fod yn poeni am ei ddiogelwch.

Roedd y diffynnydd wedi dweud wrth yr heddlu ei fod wedi yfed rhywfaint y noson honno ond bod ei bartner wedi yfed tipyn mwy a'i bod hi'n dadlau â phobl leol.

Derbyniodd fod ei weithredoedd yn "annoeth". Fe adawodd Sale a'i bartner fel landlordiaid y dafarn wedi'r digwyddiad.

Wrth anfon y rheithgor adref fore Mercher, dywedodd y barnwr ei fod "yn derbyn iddo fynd i fyny'r grisiau i nôl y gwn awyr, yn wirion braidd ac o dan ddylanwad alcohol fwy na thebyg, gan fod criw afreolus yn cicio a tharo'r drws".

Straeon perthnasol