Ad-drefnu: Cynnal cyfarfod cyhoeddus yn Hwlffordd

  • Cyhoeddwyd
Ysbyty Tywysog Philip, LlanelliFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Mae newidiadau yn Ysbyty Tywysog Philip yn Llanelli yn rhan o'r cynlluniau ad-drefnu

Bydd cyfarfod yn Hwlffordd nos Iau er mwyn i'r cyhoedd holi cwestiynau am gynlluniau ad-drefnu Bwrdd Iechyd Hywel Dda.

Cyhoeddwyd cynlluniau ad-drefnu gwasanaethau yng Ngheredigion, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro fis yn ôl.

Mae ymgyrchwyr wedi dweud eu bod yn pryderu am wasanaethau lleol, yn benodol yn ysbytai cymunedol Doc Penfro a Dinbych y Pysgod, ac eisoes mae protestiadau wedi bod y tu allan i Ysbyty Llwynhelyg yn Hwlffordd.

Bydd gorymdaith ar Fedi 27 ddaw i ben ym Mae Caerdydd.

Yn y cyfamser, mae'r bwrdd iechyd wedi dweud nad yw'r strwythur presennol yn gallu ymdopi gyda dau ffactor, poblogaeth sy'n heneiddio a phrinder meddygon.

Yn y gogledd mae cyfres o gyfarfodydd oherwydd newidiadau arfaethedig Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

Gwrthwynebu

Mae disgwyl i bobl sy'n gwrthwynebu'r newidiadau brotestio a mynd i gyfarfod cyhoeddus yn Rhuthun nos Iau.

Dywedodd y bwrdd, sy' wedi cyflwyno dogfen ymgynghorol, "eu bod yn gweithio tuag at newidiadau i wasanaethau iechyd er mwyn gwella gofal y claf".

Daw hyn wedi cyfnod adolygu "estynedig a arweiniwyd gan glinigwyr, staff, y cyhoedd a'n partneriaid".

O dan gynlluniau a gyhoeddwyd yn gynharach eleni fe allai ysbytai cymunedol Y Fflint a Blaenau Ffestiniog gau, ac fe allai uned mân anafiadau sawl ysbyty, gan gynnwys Ysbyty Rhuthun, ddiflannu.

Bydd y cyfarfod yn Hwlffordd am 7pm yn Ysgol Sir Thomas Picton a'r rhai yn Rhuthun am 2pm, 4pm a 6pm yng Nghanolfan Gymunedol Llanfwrog.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol