Coleg Cymraeg: Cynllun academaidd cyntaf

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Coleg wedi sefydlu canghennau mewn wyth o brifysgolion yng Nghymru.

Mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn lansio yn swyddogol ei gynllun academaidd cyntaf ddydd Iau, y tro cyntaf i unrhyw gorff ym maes addysg uwch fynd ati i gynllunio darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn genedlaethol.

Mae sicrhau mwy o gyfleoedd i astudio drwy'r Gymraeg, hyfforddi a phenodi dros 120 o ddarlithwyr newydd erbyn 2016, ynghyd â datblygu llwybrau astudio, modiwlau ac adnoddau o'r radd flaenaf, yn elfennau allweddol o Gynllun Academaidd y Coleg.

Bydd y lansiad am 3.30pm, yn y Deml Heddwch, Parc Cathays, Caerdydd yng nghwmni'r Gweinidog Addysg, Leighton Andrews AC.

'Cyfle euraidd'

Yn ôl Deon y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Dr T. Hefin Jones, dyma garreg filltir hanesyddol i'r sector addysg uwch.

Dywedodd Dr Jones: "Estyn y Cynllun hwn gyfle euraidd i osod seiliau cynaliadwy ar gyfer darpariaeth helaeth o'r ansawdd uchaf yn Gymraeg ar draws ein prifysgolion.

"Bydd y Cynllun yn sail i'r holl waith academaidd a wneir gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol mewn partneriaeth â'r sector addysg uwch yng Nghymru tan 2016/17.

"Bwriedir i'r Cynllun wneud cyfraniad sylweddol i ddatblygiad addysg uwch cyfrwng Cymraeg a thrwy hynny yn cyfrannu at y nod o greu cenedl ddwyieithog hyderus".

Dros y flwyddyn ddiwethaf mae'r Coleg wedi sefydlu canghennau mewn wyth o brifysgolion yng Nghymru.

'Datblygiad parhaus'

Dywedodd y Gweinidog Addysg Leighton Andrews AC: "Mae cefnogi datblygiad parhaus addysg cyfrwng Cymraeg yn ymrwymiad pwysig yn ein 'Rhaglen Lywodraethu', ac yn strategaeth addysg uwch Cymru, sef 'Er Mwyn Ein Dyfodol'.

"Mae'r Coleg wedi gwneud cynnydd sylweddol ers ei sefydlu'r llynedd.

"Lansio'r cynllun academaidd cenedlaethol hwn yw'r cam nesaf yn y gwaith o greu sail gynaliadwy ar gyfer darpariaeth cyfrwng Cymraeg helaeth o'r safon uchaf ar draws ein holl brifysgolion.

"Bydd y strategaeth hon yn datblygu myfyrwyr o'r adeg y byddan nhw'n cychwyn ar eu hastudiaethau addysg uwch i'r adeg y byddan nhw'n gwneud ceisiadau am swyddi yn y gyrfaoedd a ddewisir ganddyn nhw."

Ychwanegodd Dr Hefin Jones: "Byddwn yn cymell a chefnogi datblygiadau addysgiadol sy'n gosod profiad myfyriwr o'r radd flaenaf yn ganolog i'r cynlluniau.

"Mae'r Coleg hefyd yn datblygu cymuned myfyrwyr y Coleg Cymraeg gan gynnig cyfleoedd i fyfyrwyr cyd-ddysgu, cyd-drafod a chydweithredu yn genedlaethol".

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol