Llengfilwyr: Pedwerydd achos

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y pedwar yn gorfod mynd i'r ysbyty ond maen nhw wedi cael eu rhyddhau.

Mae'r awdurdodau'n ymchwilio i bedwerydd achos o glefyd y llengfilwyr yng Nghaerfyrddin.

Roedd y pedwar wedi gorfod mynd i'r ysbyty ac wedi cael eu rhyddhau.

Mae pobl yn mynd yn sâl wrth anadlu bacteria sy' ar ffurf diferion o ffynhonnell ddŵr wedi ei heintio.

All y clefyd ddim cael ei drosglwyddo o berson i berson ac mae'r symptomau cychwynnol yn debyg i rai ffliw cyn bod problemau anadlu'n datblygu.

Dylai unrhyw un â symptomau roi gwybod i feddyg teulu. Gall y clefyd arwain at niwmonia.

'Adnabod y ffynhonell'

Dywedodd Dr Mac Walapu, Ymgynghorydd Rheoli Clefydau Iechyd Cyhoeddus Cymru: "Rydyn ni'n siarad o hyd â'r pedwar sy' wedi bod yn sâl er mwyn cael gwell dealltwriaeth am yr hyn wnaethon nhw yn ystod y dyddiau cyn iddyn nhw fynd yn sâl ...

"Y nod yw adnabod y ffynhonell.

"Mae'n bwysig nodi bod hwn yn glefyd prin iawn ac nid yw'r rhan fwyaf o bobl sy'n dod i gyswllt â'r bacteria yn mynd yn sâl.

"Ac mae'r risg fwyaf i'r rhai sy'n hynach na 50 oed, yn enwedig dynion a smygwyr."

Straeon perthnasol