Cyhuddo o fabwysiadu safonau dwbl

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Penderfynodd y llywodraeth y byddai'n achosi niwed difrifol pe bai'r gofrestr risg yn cael ei chyhoeddi.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cael ei chyhuddo o safonau dwbl wedi eu penderfyniad i beidio â chyhoeddi cofrestr risg y sefydliad er eu bod nhw'n gofyn i gyrff cyhoeddus eraill wneud hynny.

Cafodd cais o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth i weld y gofrestr ei wrthod ond ym Mehefin gofynnodd y Gweinidog Iechyd i'r byrddau iechyd gyhoeddi eu cofrestrau nhw ar eu gwefannau.

Mae cofrestrau risg wedi bod yn rhan allweddol o'r drafodaeth ddiweddar ynglŷn â dyfodol y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru.

Amlygodd rhai ohonyn nhw risg i gleifion oherwydd rhai gwasanaethau mewn ysbytai penodol.

Ond roedd y gweinidog, Lesley Griffiths AC, yn gryf o'r farn y dylen nhw fod yn ddogfennau cyhoeddus.

Rhagrith

Nid dyna farn Llywodraeth Cymru yn achos eu cofrestr risg eu hunain.

Er gwaethaf cais BBC Cymru, penderfynodd y llywodraeth y byddai'n "achosi niwed difrifol" pe bai'n cael ei chyhoeddi.

Dywedodd Cadeirydd Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad, Darren Millar, fod hyn yn awgrymu rhagrith.

"Yn sicr, mae'n awgrymu safonau dwbl. Yn amlwg, mae angen i'r llywodraeth ailystyried ...

"Mae'n bwysig bod pobl yn cael mynediad i'r math yma o wybodaeth, ac os ydyn nhw (y llywodraeth) yn ceisio gorfodi byrddau iechyd i gyhoeddi, dylen nhw ddangos esiampl trwy gyhoeddi," meddai.

Ond byddai datgelu ei chynnwys, meddai'r llywodraeth, yn amharu ar allu gweision sifil i roi cyngor i weinidogion.

Ychwanegodd llefarydd: "Rydym yn y broses o adolygu ein penderfyniad yng nghyswllt y cais Deddf Rhyddid Gwybodaeth".

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol