Cyngor i fyfyrwyr sy'n gweithio yn y diwydiant rhyw

Cyhoeddwyd
Myfyrwyr (cyffredinol)Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r prosiect yn darparu cyngor a chefnogaeth i fyfyrwyr sy'n byw ac yn gweithio yng Nghymru

Bydd cynllun ymchwil gan Brifysgol Abertawe sy'n bwriadu datblygu polisi Cymreig ar gyfer myfyrwyr sy'n weithwyr rhyw yn lansio gwefan newydd.

Bydd y wefan yn cael ei lansio yn dilyn cynhadledd sy'n ymwneud â'r cynllun ym Mhrifysgol Abertawe ddydd Gwener.

Bydd y gynhadledd yn cynnwys gweithwyr rhyw, cynrychiolwyr undeb y myfyrwyr a meddygon iechyd rhyw fydd yn trafod y materion allweddol sy'n effeithio myfyrwyr sy'n weithwyr rhyw.

Mae asiantaethau iechyd rhyw, academyddion ac Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr wedi mynegi pryderon bod nifer cynyddol o fyfyrwyr yn gweithio yn y farchnad rhyw yng Nghymru i dalu am eu haddysg, ac nad yw'r myfyrwyr hyn, o bosib, yn defnyddio gwasanaethau iechyd rhyw briodol.

Cyngor a chefnogaeth

Ym mis Ionawr eleni dyfarnwyd grant o £489,143 i Brifysgol Abertawe gan y Loteri Cenedlaethol i redeg y prosiect Interactive Health: Student Sex Workers.

Mae tîm ymchwil Prifysgol Abertawe yn gweithio gyda phartneriaid arbenigol sy'n cynnwys Ymddiriedolaeth Terrence Higgins, Cardiff and Vale Integrated Sexual Health, Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru ac Ysgol Ffilm Casnewydd.

Defnyddiwyd yr arian i sefydlu prosiect tair blynedd ym mis Mehefin i hyrwyddo dysgu a dealltwriaeth o anghenion myfyrwyr sy'n weithwyr rhyw a materion cysylltiedig, ac i ddarparu gwasanaeth iechyd rhyw arloesol ar eu cyfer.

Mae'r prosiect yn darparu cyngor a chefnogaeth i fyfyrwyr sy'n byw ac yn gweithio yng Nghymru ac sy'n weithwyr rhyw, ac mae yn eu cyfeirio at wasanaethau lleol.

Mae'r prosiect hefyd yn darparu gwybodaeth iechyd rhyw ac arweiniad ymarfer da ar gyfer prifysgolion a gwasanaethau lleol yng Nghymru.

Gobaith y prosiect yw y bydd myfyrwyr sy'n weithwyr rhyw yn cysylltu â'r wefan i rannu eu profiadau fel y gallan nhw ddysgu mwy am eu gofynion.

'Ariannu astudiaethau'

Gall ymwelwyr i'r wefan gael at gyngor iechyd rhyw gynhwysfawr a chyngor am ddiogelwch personol.

Dywedodd Dr Tracey Sagar, Prif Ymchwilydd y prosiect a Darlithydd ym Mhrifysgol Abertawe sy'n arbenigo mewn rheoleiddio gwaith rhyw: "Beth sydd wir angen arnom yn awr yw i fyfyrwyr a myfyrwyr sy'n weithwyr rhyw i fod yn rhan o'r cynllun.

"Gallan nhw gysylltu â ni drwy ein gwefan a dilyn y prosiect ar Facebook a Twitter.

"Rydym yn credu y gallwn gydweithio i sicrhau bod y polisïau a gwasanaethau cywir mewn lle ar gyfer pobl ifanc sy'n ymwneud â'r marchnadoedd rhyw yng Nghymru."

Dywedodd Hannah Pudner, cyfarwyddwr Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru: "Mae'r ymchwil hwn yn bwysicach nawr nag erioed o'r blaen am ein bod yn clywed mwy o hanesion o fyfyrwyr benywaidd yn gweithio yn y diwydiant rhyw i ariannu eu hastudiaethau.

"Mae'r diwydiant hwn yn aml yn beryglus ac yn anrheoledig felly gallwn ni gynnig mwy o help i fyfyrwyr sy'n gweithio yn y diwydiant os fyddwn ni'n gwybod mwy am eu profiadau."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol