Datblygiad £20m i Lannau Abertawe?

  • Cyhoeddwyd
Cynlluniau ar gyfer Canolfan y GlannauFfynhonnell y llun, 55 Plus
Disgrifiad o’r llun,
Gallai'r gwaith adeiladu ddechrau yn 2013

Gallai cynnig gwerth £20m i ddatblygu ardal SA1 Glannau Abertawe fyddai'n creu mwy na 200 o swyddi gael ei gymeradwyo yn ddiweddarach heddiw.

Byddai Canolfan y Glannau yn cynnwys hyd at wyth siop ac uned bwyta, canolfan gofal 94 gwely ar gyfer pobl hŷn ac oddeutu 25 cartref.

Dywed y datblygwyr, Waterstone estates, y byddai'r cynllun yn cwblhau gwaith i ddatblygu ochr ogleddol Doc Tywysog Cymru.

Bydd Cyngor Abertawe yn gwneud penderfyniad ynglŷn â chais cynllunio ar gyfer y cynllun yn ddiweddarach.

Pryderon

Dywedodd Gareth Chappell, sy'n llefarydd ar ran Waterstone a'r darparwr gofal 55 Plus, bod y cwmnïau wedi cynnal cyfarfodydd ynglŷn â'r cais cynllunio gyda'r cyngor i sicrhau bod y cynllun yn cydymffurfio â'r cynllun ardal leol.

Ychwanegodd y byddai'r cynllun yn creu 140 o swyddi ar gyfer y cartref gofal, 83 swydd yn yr unedau siopa a bwyta, a 140 swydd wrth i'r adeiladau gael eu codi.

Yn ôl Mr Chappell y gobaith yw i'r gwaith adeiladu ddechrau yn ystod y Gwanwyn 2013 a gorffen erbyn 2015 os bydd y cais cynllunio'n cael ei gymeradwyo ddydd Iau.

Waterstone Estates oedd yn gyfrifol am y rhan flaenorol o'r cynllun yn Noc Tywysog Cymru pan agorwyd Premier Inn 132 gwely, siop Tesco a bwyty Beefeater ym mis Tachwedd 2010.

Yn gynharach ym mis Medi codwyd pryderon ynghylch datblygiadau yn ardal y doc pan ddaeth i'r golwg fod arian oedd wedi'i glustnodi gan Lywodraeth Cymru ar gyfer cynllun £19m i newid y glannau i farina ar gyfer 400 o gychod wedi cael ei drosglwyddo i fan arall wedi i'r datblygiad fethu yn 2008.

Ond yn ôl Llywodraeth Cymru fod yr incwm o werthu tir yn SA1 wedi codi dim ond £2.9m er 2008 o'i gymharu â £9.3m gafodd ei wario ar yr ardal honno.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol