Prifysgol yn chwilio am frechlyn

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Mae anthrax yn haint sy'n cael ei weld ymysg anifeiliaid carnol rhan amlaf

Mae gwyddonwyr o Brifysgol Caerdydd yn arwain cynllun NATO i geisio datblygu brechlyn yn erbyn anthracs fel rhan o'r frwydr yn erbyn bio-derfysgaeth.

Daw'r gwaith fel ymateb i bryder cynyddol am y camddefnydd o'r bacteria sy'n gallu lladd.

Ond fe allai fod o gymorth mewn rhannau o Asia lle mae haint anthracs yn bresennol mewn pobl ac anifeiliaid.

Gobaith y gwyddonwyr yw datblygu brechlyn sy'n fwy effeithiol na'r un sydd ar gael ar hyn o bryd.

Mae'r Athro Les Baillie, o Ysgol Fferylliaeth Gwyddorau Fferyllol Prifysgol Caerdydd, yn arwain tîm ymchwil o'r Unol Daleithiau, Twrci a Georgia.

Hyd yma, mae ymdrechion i ddatblygu brechlyn wedi diodde' oherwydd nad oes modd eu profi ar bobl, ond mae'r tîm o Gaerdydd yn gobeithio gwneud hynny gyda phobl yn Nhwrci a Georgia lle mae'r haint yn broblem.

O fewn dyddiau

Mae anthracs i'w weld yn fwyaf aml mewn anifeiliaid carnol megis gwartheg, defaid a geifr, ond gall heintio pobl os ydyn nhw'n anadlu neu fwyta hedyn anthracs.

Gall pobl sy'n cael eu heintio gael symptomau tebyg i'r ffliw, ond os na chaiff yr haint ei drin gall ladd o fewn dyddiau.

Dywedodd yr Athro Baillie: "Roedd ymosodiadau drwy'r post yn yr Unol Daleithiau yn 2001 wedi pwysleisio'r bygythiad i'r boblogaeth, a'r angen i ddatblygu mesurau meddygol cyflym a chadarn i atal y bygythiad gan derfysgwyr sy'n defnyddio'r organeb yma.

"Yn foesegol does dim modd rhoi'r haint i bobl er mwyn gwneud profion, ond os edrychwn ni mewn rhannau o'r byd lle mae anthracs yn broblem a rhoi brechlyn i bobl, gallwn weld os yw'r achosion o anthracs yn lleihau."

Cafwyd achosion o anthracs yn y DU mewn blynyddoedd diweddar ymysg defnyddwyr cyffuriau oedd wedi cymryd heroin llygredig.

Rhaid trin yr haint yn gynnar gyda chyffuriau gwrthfiotig, ac mae'r brechlyn presennol ar gael i aelodau o'r lluoedd, ac eraill sy'n debyg o ddod i gysylltiad gydag anthracs.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol