Trydar Daley: Dim cyhuddiadau

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Clwb Pêl-droed Port Talbot mai "pranc" oedd y neges am Tom Daley ar wefan Twitter

Ni fydd y pêl-droediwr a gyhoeddodd sylwadau ffiaidd am y deifiwr Olympaidd Tom Daley ar wefan Twitter yn wynebu cyhuddiad troseddol.

Roedd Clwb Pêl-droed Port Talbot wedi gwahardd Daniel Thomas, 28, o'r tîm fis yn ôl wedi i neges homophobaidd gael ei chyhoeddi ar ei gyfrif Twitter.

Er bod y Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus yn dweud bod y neges yn sarhaus, nid oedd yn ystyried y peth yn drosedd.

Dywedodd Keir Starmer QC nad oedd y neges wedi ei bwriadu i'w gweld gan Daley ei hun na'i bartner deifio Pete Waterfield, ond rhybuddiodd pobl sy'n defnyddio gwefannau cymdeithasol i fod yn ofalus, gan bwysleisio y gallai negeseuon oedd wedi eu bwriadu ar gyfer nifer fach o bobl gael eu gweld gan filiynau.

Aeth Mr Starmer ymlaen i ddweud fod y penderfyniad i erlyn neu beidio yn un anodd, a bod rhaid ystyried sawl peth :-

  • Roedd Mr Thomas wedi bwriadu i'r neges fod yn un ddoniol;
  • Er yn naïf, doedd Mr Thomas ddim wedi bwriadu i'r neges gael ei gweld heblaw gan ei ddilynwyr ar Twitter;
  • Fe dynnodd Mr Thomas y neges i lawr yn sydyn;
  • Roedd Mr Thomas yn edifar ac fe gafodd ei wahardd gan ei glwb;
  • Nid oedd Mr Daley na Mr Waterfield i fod i weld y neges, a doedd yr un o'r ddau yn gwybod am fodolaeth y neges tan i'r cyfryngau dynnu eu sylw ati yn ddiweddarach.
Ffynhonnell y llun, Port Talbot FC
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Daniel Thomas a'r clwb wedi ymddiheuro am y digwyddiad

Ymgynghori

Ychwanegodd Mr Starmer: "Cyn gwneud penderfyniad terfynol bu Gwasanaeth Erlyn y Goron (CPS) yn ymgynghori gyda Mr Daley a Mr Waterfield, a doedd yr un o'r ddau yn teimlo bod yr achos yma yn haeddu erlyniad.

"Mae'r achos yma yn un o nifer yn ymwneud â'r defnydd o wefannau cymdeithasol y mae'r CPS wedi gorfod ystyried, ac mae'n debyg y bydd llawer mwy i ddod.

"Mae sylwadau doniol a sylwadau sarhaus yn bethau cyffredin, ond yn aml mae negeseuon sydd wedi eu bwriadu ar gyfer ychydig o bobl yn gallu cyrraedd miliynau.

"Rhaid i'r CPS ystyried yr hawl i fynegi barn yn erbyn yr angen i erlyn lle mae trosedd wedi digwydd, ac mae pob achos yn wahanol. Er mwyn bod yn gyson, rwy'n bwriadu cyhoeddi canllawiau i erlynwyr ar achosion gwefannau cymdeithasol."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol