BBC Cymru Fyw

Rhybudd am ordewdra yng Nghymru

Published
image copyrightPA
image captionMae cyfraddau gordewdra yng Nghymru wedi cynyddu ers 2003

Mae dros hanner oedolion Cymru dros eu pwysau neu'n ordew, yn ôl yr adroddiad diweddaraf am iechyd y Cymry.

Mae'r arolwg blynyddol yn dangos bod y broblem yn effeithio ar 57% o oedolion gyda 22% yn ordew. Yn ogystal, mae 35% o blant yn cael eu hystyried dros eu pwysau gydag 19% yn ordew.

Er gwaethaf rhybuddion, dyw manylion oedolion ddim wedi newid ers arolwg y llynedd.

Mae'r arbenigwr ar ordewdra Dr Nadim Haboubi wedi dweud mai diffyg arian yn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol ar gyfer llawdriniaeth hanfodol a chymorth cymunedol oedd ar ar fai.

Gwaethaf

Fis diwethaf dywedodd Dr Haboubi, sydd hefyd yn gadeirydd Fforwm Gordewdra Cenedlaethol Cymru, fod y broblem "yn anferth, yn llawer gwaeth nag yn Lloegr, yn waeth nag unman arall yn y DU ac ymhlith y gwaethaf yn y byd gorllewinol ...

"Y wlad waethaf yw'r Unol Daleithiau ond, yn sicr, dydyn ni ddim yn bell y tu ôl iddyn nhw."

Roedd rhywfaint o newyddion da mewn dogfen sy'n edrych ar dueddiadau iechyd yng Nghymru rhwng 2003-04 a 2011.

Ymhlith y canlyniadau, mae'n dweud bod :-

  • Cyfraddau gordewdra wedi cynyddu ers 2003, ond yn cynyddu'n arafach ers 2007;
  • Cyfraddau ysmygu wedi lleihau dros y cyfnod dan sylw;
  • Ychydig iawn o newid yn y lefel yfed gormod o alcohol ers 2008;
  • Gostyngiad bach ers 2008 yng nghanran oedolion Cymru oedd yn bwyta pump neu fwy o ddarnau o ffrwyth a llysiau bob dydd;
  • Lefelau ymarfer corff wedi aros yn weddol gyson rhwng 2003 a 2011.

Mae'r BBC wedi gofyn i Lywodraeth Cymru am eu hymateb i'r canlyniadau.

Straeon perthnasol

  • Arolwg: Angen mwy o ymarfer corff