Pryder am lwybr ysgol ym Meirionnyddd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae rhai rhieni yn poeni am ddiogelwch eu plant

Mae ysgol uwchradd yng Ngwynedd yn defnyddio eu bws mini i gludo plant i'r ysgol oherwydd pryder ynglŷn â diogelwch llwybr sydd wedi ei gymeradwyo gan y cyngor sir.

Cyn i lwybr Bryncrug i Dywyn gael ei agor, roedd disgyblion yn cael eu cludo am ddim ar fws.

Ond maent wedi gorfod cerdded i'r ysgol ers mis Medi.

Dywed prifathrawes Tywyn a rhai rheini nad oes yna oleuadau ar y llwybr, ac y byddai'n anaddas mewn tywydd drwg.

Dywed cyngor Gwynedd nad yw'r llwybr yn fwy o risg na llwybrau eraill yn y sir.

'Dwy filltir'

"Y gofalwr sy'n gyrru'r bws mini i gasglu tua 16 o blant yn y bore ac yn mynd a nhw adre," meddai Helen Lewis, prifathrawes Ysgol Uwchradd Tywyn.

"Does yna ddim golau ac maen bellter o ddwy filltir, bydd y plant yn cyrraedd yr ysgol yn wlyb domen mewn tywydd gwael."

"Fel rhiant byddwn i ddim yn hapus i weld fy mhlentyn yn cerdded y llwybr.

"Does gennyf ddim gwrthwynebiad i'r llwybr yn ystod misoedd yr haf, ond ddim yn y gaeaf."

'Wyth damwain'

Dywedodd un rhiant, Jackie Hemingsley: "Fe wnaethom gynnig talu i roi ein plentyn ar y bws mewn tywydd drwg neu pan fod hi'n dywyll. Ond cafodd y cynnig wrthod ac fe ddywedwyd y byddai'n rhaid i ni dalu'r pris llawn am bas, £60, ar gyfer y tymor.

"Does gennyf ddim gwrthwynebiad iddi gerdded, ond mae hyn yn ymwneud â diogelwch.

"Mae yna wyth damwain wedi eu cofnodi ar y llwybr dros y pedair blynedd diwethaf."

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Gwynedd eu bod wedi buddsoddi £500,000 o arian Llywodraeth Cymru i greu llwybr troed a llwybr beiciau rhwng Tywyn a Bryncrug.

"Dyw'r llwybr ddim yn cael ei weld fel un o risg uchel o ran diogelwch y disgyblion," meddai.

"Oherydd hyn, fel sy'n digwydd mewn rhannau eraill o Wynedd bydd disgyblion sy'n byw o fewn tair milltir i'r ysgol ddim yn derbyn trafnidiaeth ysgol yn rhad ac am ddim."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol