Cwrs newydd ar gyfer y diwydiant mordeithio

  • Cyhoeddwyd
FferiFfynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r cynllun yn ceisio codi proffil y diwydiant mordeithio fel gyrfa i bobl ifanc 21 oed neu fwy

Mae cwrs newydd yn gobeithio helpu myfyrwyr dechrau gyrfa yn y diwydiant mordeithio.

Y gobaith yw y bydd y cwrs 12 wythnos yng Ngholeg Menai ym Mangor yn agor y llifddorau i bobl gymryd rhan yn y diwydiant yng Nghymru.

Bydd y cwrs peilot yn cynnwys blasu gwin a gweini arian ac ar ôl gwblhau'r cwrs 12 wythnos yn llwyddiannus, bydd yr unigolion yn cael cyfweliad gwarantedig am swydd o fewn adran westy'r cwmni mordeithio moethus, Seabourn Cruise Lines.

Dywedodd Llywodraeth Cymru fod y diwydiant yn "llawn potensial" i Gymru.

Y Don Geltaidd

Drwy gydweithio â Viking Recruitment, sy'n arbenigo ym maes mordeithio, Coleg Menai a chynllun Y Don Geltaidd Cyngor Môn sy'n cynnig y cynllun hyfforddi i baratoi unigolion am yrfa yn y diwydiant mordeithio.

Bydd y cwrs gwasanaeth lletygarwch, fydd yn rhedeg ym Mangor o ddiwedd y mis, yn rhoi'r cyfle i unigolion dros 21 oed ddysgu sgiliau megis gwasanaeth gweini arian, blasu gwin, tendio i'r bar a gwneud coctels yn ogystal ag elfennau o gadw tŷ.

Cafodd cyfweliadau eu cynnal ar yr 20fed a'r 21ain o Fedi ym Mangor a bydd Diwrnod Agored yng Nghanolfan Ynni Coleg Menai yn Llangefni rhwng 10am a 3.30pm ar ddydd Llun Medi 24 ar y cyd gyda JobCentre Plus.

Mae tri phorthladd yng Nghymru - Ynys Môn, Aberdaugleddau ac Abertawe, a tri phorthladd ar arfordir de a dwyrain Iwerddon - Dulyn, Cork a Waterford - yn rhan o gynllun Y Don Geltaidd.

Mae gwaith wedi ei gwblhau gan Y Don Geltaidd wedi adnabod diffyg rhaglenni recriwtio i'r diwydiant mordeithio yng Nghymru ac Iwerddon ac mae'r cynllun newydd yma'n ceisio codi proffil y diwydiant mordeithio fel gyrfa i bobl ifanc 21 oed neu fwy.

Dywedodd Dylan Williams, Pennaeth Datblygu Economaidd Cyngor Sir Ynys Môn, sy'n rheoli cynllun Y Don Geltaidd, "Mae hwn yn gyfle arbennig i bobl ifanc ymuno â'r diwydiant mordeithio, diwydiant sydd â chryn botensial yma ar Ynys Môn drwy borthladd Caergybi.

'Diwrnod agored'

"Byddwn yn annog unrhyw un sydd â diddordeb i gysylltu â Choleg Menai i ddarganfod mwy neu i ymweld â'r diwrnod agored ar Fedi 24 yn Llangefni.

"Mae cynllun Y Don Geltaidd a Choleg Menai yn cynnig cyfle arbennig i unigolion sydd â diddordeb yn y diwydiant mordeithio achub y blaen ar ddilyn gyrfa yn y maes."

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Mae'r diwydiant mordeithio yn llawn potensial o ran twristiaeth a chreu swyddi yng Nghymru.

"Y gobaith yw y bydd cyrsiau Coleg Menai yn annog pobl ifanc i ddatblygu sgiliau pwysig a phrofiad yn y diwydiant lletygarwch."

Mae cynllun Y Don Geltaidd, sydd wedi ei ariannu gan gynllun Interreg 4a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewropeaidd - ERDF, partneriaeth rhwng Cymru ac Iwerddon i hyrwyddo Môr Iwerddon fel cyrchfan mordeithio.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol