Gwasanaeth bws newydd yn dechrau rhwng Ceredigion a Bangor

  • Cyhoeddwyd
Lloyds Coaches
Disgrifiad o’r llun,
Yr amselen newydd yn dechrau ddydd Llun

Mae pump o swyddi wedi cael eu creu wrth i ddau gwmni redeg gwasanaeth bws newydd rhwng Ceredigion a Gwynedd.

Roedd Bysus Arriva Buses wedi dweud y byddai'r gwasanaeth X32 o Aberystwyth i Fangor yn dod i ben oherwydd diffyg teithwyr.

Diflannodd wyth o swyddi.

O ddydd Llun ymlaen bydd Lloyds Coaches ac Express Motors yn rhedeg y gwasanaeth T2.

"Mae hwn yn wasanaeth hanfodol," meddai cynghorydd tref Dolgellau, Delwyn Evans.

'Yn anodd iawn'

"Yng nghefn gwlad mae'n anodd iawn heb gar ac os oes angen ymweld â'r ysbyty ym Mangor neu Aberystwyth."

Cytunodd nad oedd llawer yn defnyddio'r gwasanaeth ond pwysleisiodd fod angen sybsidi gan nad oedd llawer o ddewis i deithwyr.

Dywedodd Bysus Arriva eu bod wedi cytuno i redeg TrawsCambria rhwng Bangor ac Aberystwyth am chwe mis o Chwefror 2012 ymlaen ond bod "angen asesu'r sefyllfa".

"Oherwydd llai o deithwyr a'r sefyllfa economaidd mae'r gwasanaeth yn dod i ben.

"Mae wyth o bobl yn colli eu swyddi yn Nolgellau."

Dywedodd Richard Lloyd Jones, rheolwr cyffredinol Lloyds Coaches ym Machynlleth: "Rydan ni'n falch i redeg y gwasanaeth ... mi fydd pump o swyddi ar gyfer gyrwyr a chyfanswm o 50 yn gweithio yma."

Byddai'r cytundeb yn para am ddwy flynedd, meddai.

"Y nod yw gwella'r gwasanaeth. Mi fydd llai o fysus ond mwy o gysylltiadau rhwng bysus gwahanol."