Naw o ddefaid wedi cael eu lladd ym Menllech

  • Cyhoeddwyd

Mae menyw leol 33 oed wedi cael ei harestio wedi i gŵn ladd naw o ddefaid ddydd Iau.

Cafodd ei chyhuddo o berchen ar gi oedd allan o reolaeth yn beryglus, o berchen ar gi oedd yn achosi ofn neu niwed ar dir preifat, ac o boeni da byw.

Mae wedi cael ei rhyddhau ar fechnïaeth a bydd hi gerbron Ynadon Caernarfon ar Hydref 16.

Cafodd yr heddlu eu galw i Safle Carafanau Plas Uchaf yn Nhyn y Gongl ger Benllech, Ynys Môn, ddydd Iau.

Dylai unrhyw un â gwybodaeth ffonio 101 neu Taclo'r Tacle'n ddienw ar 0800 555 111.