'Digwyddiad' canol tref yn dod i ben

Cyhoeddwyd

Mae digwyddiad a welodd dyn ar ymyl adeilad yng nghanol Hwlffordd wedi dod i ben wedi dros 24 awr.

Diolchodd yr heddlu i'r cyhoedd am eu hamynedd wedi i Stryd y Bont yng nghanol y dref a'r ardal o gwmpas ar gau am rai oriau.

Ddydd Gwener dywedodd yr heddlu bod y dyn "wedi ei gyffroi yn lan".

Roedd heddlu Dyfed Powys wedi gofyn i bobl beidio â theithio drwy'r ardal, ond daeth y digwyddiad i ben brynhawn Sadwrn.

Dywedodd llefarydd ar ran yr heddlu: "Roedd hwn yn ddigwyddiad hir a chymhleth, ac roedd angen nifer o blismyn, gan gynnwys rhai arbenigol, i fod yn bresennol.

"Rydym yn cydnabod bod cau'r ardal wedi achoi tipyn o anghyfleusdra o fusnesau lleol a'r cyhoedd, ond roedd rhaid gwneud hyn er mwyn sicrhau diogelwch pawb, a dyna oedd ein blaenoriaeth.

"Hoffwn ddiolch i'r cyhoedd a pherchnogion y busnesau yn yr ardal am eu cydweithrediad, cymorth ac amynedd yn ystod y digwyddiad."

Fe gafodd dyn 25 oed ei arestio, ac mae'n cael ei holi gan yr heddlu.