Heseltine yn nhrafodaethau economi

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd yr Arglwydd Heseltine wahoddiad i'r gynhadledd economaidd yng Nghaerdydd ddydd Llun

Bu'r Arglwydd Heseltine yn cwrdd â gweinidogion Cymru, cyflogwyr ac undebau ddydd Llun fel rhan o adolygiad i'r berthynas rhwng y sector cyhoeddus a'r sector preifat

Fe gafodd yr Arglwydd Heseltine wahoddiad i gyngor Llywodraeth Cymru ar adfywiad economaidd yng Nghaerdydd.

Dywedodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, bod cynyddu allforion a buddsoddi o dramor yn hanfodol i economi Cymru.

Cafodd yr Arglwydd Heseltine wahoddiad i'r cyfarfod ddydd Llun fel rhan o'i adolygiad i ystyried a yw adrannau'r llywodraeth yn helpu'r economi i dyfu.

'Cynnyrch blaengar'

Dywedodd Mr Jones bod denu buddsoddiad a masnach o dramor yn hanfodol i Gymru mewn economi fyd eang sy'n gystadleuol dros ben.

Dywedodd Mr Jones - sydd wedi arwain teithiau masnach i China, India a'r Unol Daleithiau: "Dyna pam ei bod yn bwysicach nag erioed bod Llywodraeth Cymru yn cefnogi cwmnïau o Gymru i chwilio am gyfleoedd am fasnach mewn marchnadoedd newydd.

"Mae'r economi fyd eang yn parhau yn anodd dros ben, ac fe fydd gweithgynhyrchu ac allforion yn ganolog i adfywiad Cymru.

"Mae gwneud cynnyrch blaengar y mae'r byd eu heisiau yn hanfodol os ydym am gystadlu."

Mae'r ystadegau diweddaraf yn dangos bod gwerth allforion Cymru dros y flwyddyn ddiwethaf wedi tyfu o £81 miliwn o'i gymharu â'r pedwar chwarter blaenorol.

Ond roedd allforion yn ail chwarter eleni yn llai na'r hyn oedden nhw ar yr un cyfnod yn 2011.

Ychwanegodd Mr Jones bod ei lywodraeth yn defnyddio'u swyddfeydd tramor ac yn gweithio gyda Masnach a Buddsoddiad y DU i ddenu buddsoddiad o dramor.

Yn ddiweddar dywedodd bod diwydiant yn dioddef oherwydd diffyg cyfalaf, gan roi'r bai ar y banciau am wrthod benthyca i fusnesau.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol