Annog athrawon newydd ar gwrs sgiliau

Cyhoeddwyd
A school in Cardiff
Disgrifiad o’r llun,
Bydd athrawon yn gwneud cwrs sydd wedi ei drefnu o gwmpas eu gwaith bob dydd

Mae athrawon newydd yng Nghymru wedi cael eu hannog i fynd ar gwrs ôl-radd newydd y mae'r Gweinidog Addysg yn dweud fydd yn codi safonau mewn ysgolion.

Bydd Rhaglen Meistri mewn Addysg yn canolbwyntio ar sgiliau i daclo llythrennedd, rhifedd ac ymddygiad.

Dywedodd Leighton Andrews y bydd y cymhwyster yn rhoi Cymru "ar flaen y gad o safbwynt datblygiad proffesiynol athrawon".

Mae undebau wedi croesawu'r syniad, ond yn pryderu am yr effaith ar bwysau gwaith athrawon sydd newydd gymhwyso.

Rhaglen y Meistri yw'r syniad diweddaraf i daclo'r hyn y mae Llywodraeth Cymru'n ei weld fel safonau isel mewn sgiliau sylfaenol mewn ysgolion.

Gwaelod y rhestr

Fe ddaw 18 mis wedi i ffigyrau ddangos bod Cymru'n llithro i lawr y rhestr fyd eang o asesiadau disgyblion 15 oed.

Cymru oedd y wlad isaf ar y rhestr yn y DU ar raglen PISA (Programme for International Student Assessment).

Dywedodd Mr Andrews ar y pryd bod y canlyniadau yn annerbyniol, ac y dylai pawb fod yn bryderus.

Fe lansiodd gynllun llythrennedd cenedlaethol ym mis Mai sy'n cynnwys profion darllen, a dywedodd ei fod yn disgwyl i bob athro hefyd ddysgu llythrennedd yn eu dosbarthiadau.

O dan gynllun y meistri, bydd athrawon newydd yn mynd ar gwrs tair blynedd fydd wedi ei drefnu o gwmpas eu swyddi bob dydd, ac yn defnyddio'u profiadau yn y dosbarth gyda chefnogaeth mentoriaid.

Dywed trefnwyr y cwrs y bydd athrawon sydd newydd gymhwyso yn gwneud modiwlau ar bynciau fel rheoli ymddygiad ac arweiniad, ond ni fydd rhaid iddyn nhw fynychu darlithoedd ffurfiol.

'Profiadol a hyderus'

Credir y bydd cymaint â 1,000 o athrawon newydd yn dechrau'r cwrs eleni.

Dywedodd Leighton Andrews: "Er mwyn codi safonau a pherfformiad mewn ysgolion ar draws Cymru rhaid i ni ddatblygu athrawon gyda sgiliau gwych sydd yn brofiadol ac yn hyderus yn y dosbarth, ac yn medru dysgu'n effeithiol o ganlyniad i hynny.

"Gyda mwy o brofiad proffesiynol, rydym yn darparu rhaglen sy'n unigryw i Gymru ac a fydd yn ein rhoi ar flaen y gad yn y DU ac yn fyd eang o safbwynt datblygiad proffesiynol athrawon."

Bydd y cwrs yn cael ei redeg gan gyngres o Brifysgolion Caerdydd, Bangor ac Aberystwyth, ynghyd â Sefydliad Addysg Prifysgol Llundain.

Bydd gwefan addysgu Dysgu Cymru yn cael ei lansio ddydd Llun i gefnogi athrawon fydd yn gwneud rhaglen y meistri.

Pwysau gwaith

Mae undebau athrawon wedi croesawu'r syniad o gymhwyster meistr, ond wedi mynegi pryder am y pwysau gwaith ychwanegol.

Dywedodd Owen Hathway, swyddog polisi Cymru o'r NUT: "Does dim cwestiwn am broffesiynoldeb athrawon - gobeithio bydd cynllun y meistri yn codi ymwybyddiaeth o hynny.

"Ond y prawf go iawn fydd a oes straen ychwanegol ar athrawon - wrth fynd i'r ail a'r drydedd flwyddyn, ni fyddan nhw'n cael amser ychwanegol i wneud y gwaith.

"Mae hynny'n codi cwestiwn am ymarferoldeb y peth o ystyried cyfyngiadau amser a phwysau gwaith athrawon."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol