Rhybuddion llifogydd wedi glaw trwm

Cyhoeddwyd

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd wedi cyhoeddi nifer o rybuddion am lifogydd wrth i fwy o law trwm ddisgyn yng Nghymru.

Ac mae modd gweld y manylion diweddara' ar wefan yr asiantaeth.

Cyrhaeddodd band o law trwm y wlad ddydd Sul wrth i arbenigwyr broffwydo hyd at 40mm (1.5 modfedd) o law yn ne Cymru, a 50mm (2 fodfedd) yn bosib mewn ardaloedd eraill.

Mae'r awdurdodau wedi delio â nifer o ddigwyddiadau ddydd Llun.

Dywedodd Trenau Arriva Cymru fod llifogydd wedi cael effaith ar wasanaethau rhwng Caer a Crewe, Amwythig i Gaerdydd, Amwythig i Gaergybi, Amwythig i Fanceinion, Abertawe i Gaerdydd, a gwasanaethau i'r gorllewin o Abertawe.

Maen nhw'n cynghori pobl i deithio dim ond os oes angen yng nghanolbarth Cymru, Wrecsam a Sir Amwythig.

Cafodd gyrrwr ei achub ar ôl mynd i drafferthion mewn llifddwr yn Llanfynydd, rhwng Wrecsam a'r Wyddgrug.

Mae'r ffyrdd canlynol ar gau oherwydd llifogydd: Yr A458 rhwng Llanfair Caereinion a Chyfronydd ym Mhowys; yr A5118 ger Penyffordd, Sir y Fflint; yr A541 tua'r dwyrain ger Llong yn Sir y Fflint; Ffordd Yr Wyddgrug yng Nghaergwrle, Heol Bagillt ym Maes Glas, ger Treffynnon; Sryd Fawr Bagillt; Heol Glascoed ger Llanelwy; yr A548, Heol Caer, Y Fflint ac mae un lôn ar gau o'r A55 tua'r gorllewin ger Bodelwyddan oherwydd llifogydd.

Stormus

Mae cyfyngiad cyflymder o 40 milltir yr awr ar Hen Bont Hafren oherwydd y gwynt.

Disgrifiad o’r llun,
Llifogydd yn ardal Yr Wyddgrug ddydd Llun

Yng Nghanolfan Achub Anifeiliaid Gogledd Clwyd yn Nhrelogan ger Treffynnon bu rhaid symud 70 o gŵn strae a'u dodi ar baledau pren.

Bu criwiau hefyd yn delio â llifogydd ar Lannau Dyfrdwy, Mostyn, Bwcle a'r Wyddgrug yn y gogledd ddwyrain, Cas-gwent a Threfynwy yn y de ddwyrain, a Llanbrynmair a'r Trallwng yn y canolbarth yn ystod y dydd.

Mae llifogydd lleol yn bosib weddill ddydd Llun a dydd Mawrth, gyda disgwyl gwyntoedd cryfion ac amodau stormus dros y dyddiau nesa'.

Dywedodd Asiantaeth yr Amgylchedd y gallai'r gwynt a'r glaw arwain at lifogydd lleol wrth i gwteri a nentydd orlifo.

Gallai lefelau afonydd godi ac amodau gyrru droi'n beryglus.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol